20 juli 2017

Blog: Zwaar werk, eerder met pensioen

Vandaag, 20 juli 2017, verscheen in de media de oproep van OSB aan informateur Gerrit Zalm en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie om op een andere wijze te kijken naar de schoonmaakbranche. Terecht dat de schoonmaakbranche roept om respect voor de medewerkers in deze branche en het stoppen van de arbeidsmarktconcurrentie door de overheid zelf. OSB heeft hiervoor een aantal wensen gedefinieerd.

Opvallende afwezige wens in het lijstje is de problematiek rondom het pensioen. Schoonmaken is zeker ook aan te merken als zwaar werk. Weinigen die op jonge leeftijd begonnen zijn, halen het pensioen in deze functie. Het is simpelweg een zeer zwaar beroep met een hoge uitvalfactor.

Binnen het pensioendossier zijn er twee grote bedreigingen voor het voortbestaan van de pensioenregelingen zoals wij deze tot aan de dag van vandaag kennen: de financiële crisis en het verval van generatiesolidariteit. Met dit laatste wordt bedoeld, dat de jongere generaties niet mee willen wensen bij te dragen aan de in hun ogen exorbitante pensioenregelingen.

Deze bedreigingen zijn de problemen die zich voornamelijk manifesteren voor de zogenaamde “verloren generatie” (geboren tussen 1961-1980). Deze generatie wordt geconfronteerd met verhoging van de AOW-leeftijd en dito pensioengerechtigde leeftijd, zonder dat deze generatie hiervoor nog reparatiemogelijkheden heeft, doordat deze generatie “te oud” is en te kort tijd heeft voor de pensioendatum. Maar het ongebreideld bijstorten door de jongere generaties is ook niet langer meer wenselijk, waardoor dus de pensioenregelingen onder druk komen te staan. De vraag is dan ook waar deze generatie kan aankloppen voor toch tijdig een goed pensioen te kunnen ontvangen. En dan hebben we het niet over de mensen in de zware beroepen, zoals de schoonmaak.

Als bestuur van mkb-branchevereniging Schoonmaken is een Vak (SIEV) willen wij langs deze weg een krachtig geluid laten horen over de zwaarte in beroepen in onze bedrijfstak! Waarom slaat men in het traditionele rijtje de schoonmaakster, glazenwasser of gevelreiniger over?, vragen wij ons af. Daarom breken wij een lans voor deze ‘vergeten’ doelgroep. Waar mensen ver voor of na kantoortijd het pand schoonmaken, in weer en wind ramen wassen of gevels reinigen, in het weekend hotelkamers schoonmaken. Ook deze mensen zijn toe aan een eerdere mogelijkheid tot pensionering. Ook deze mensen zijn fysiek na hun 55ste op. En we kunnen deze mensen niet simpelweg omscholen of door laten stromen naar een andersoortige baan. Er zijn daarvoor teveel mensen die hiervoor in aanmerking gaan komen. En om deze mensen te laten doorstromen zou dat jongere mensen hun baan moeten gaan kosten.

Als branchevereniging voor het mkb zijn wij er dan erg voor om de schoonmaakbranche aan te merken als zwaar werk met hoge fysieke belasting en de kans op een vroegtijdige uitval. Voor deze mensen willen wij de mogelijkheid scheppen om op normale wijze de het pensioen te halen. En niet via de achterdeur, genaamd WIA, afgescheept te worden. Deze mensen hebben hun hele leven gewerkt en hebben ook recht op deze aanpassing van de pensioenleeftijd.

Vandaar dit moreel appel voor alle betrokken partijen om de schoonmaakbranche mee te nemen in deze besluitvorming en pensioenen onderdeel te maken van het wensenlijstje.