6 augustus 2018

Blog: Zwaar beroep, eerder met pensioen (2)

In de zomer van 2017 heeft SIEV in haar blog Zwaar werk eerder met pensioen een krachtig geluid afgegeven over de fysieke belasting in beroepen in de schoonmaak. SIEV heeft toen aangegeven dat zij voorstander is om de schoonmaakbranche aan te merken als zwaar werk met hoge fysieke belasting en de kans op vroegtijdig pensioen. Onlangs kopte de Telegraaf met “Eerder pensioen voor zwaar beroep”. In dit artikel stellen onderzoekers van het demografisch instituut NIDI, dat mensen met een laagopleidingsniveau, een vmbo – of mbo1-diploma, eerder met pensioen moeten kunnen gaan dan mensen met een hbo- of universitaire opleiding.

De wetenschappers van het NIDI vinden dat mensen met een laag opleidingsniveau met hun 67,5e met pensioen zouden moeten kunnen gaan. Mensen met een hoog opleidingsniveau zouden pas op hun 70e  de pensioenleeftijd bereiken. De achterliggende gedachte hiervan is: “hoe zwaarder iemands beroep ,hoe eerder hij met pensioen moet kunnen”. Ook SIEV is voorstander van deze gedachtegang.

Over het algemeen hebben fysiek zware beroepen een grotere kans op lichamelijke problemen. Of het opleidingsniveau ook als richtlijn kan gelden bij het berekenen van de pensioenleeftijd, daarover moet de politiek zich buigen. Er zal dan in kaart moeten worden gebracht wanneer een beroep hoort tot de categorie ‘zwaar beroep’. Ondanks verschillende meningen betreft het vaststellen van de pensioenleeftijd voor zowel laaggeschoolde als hooggeschoolde, zijn de werkzaamheden in de schoonmaakbranche vaak intensief en gaan gepaard met een hoge fysieke belasting.

In hoeverre vinden jullie dat het opleidingsniveau en de fysieke belasting van het beroep een rol zouden moeten spelen bij het vaststellen van de pensioenleeftijd? Graag vernemen wij jullie reactie. SIEV-leden worden uitgenodigd dit via het SIEV-forum te doen onder het onderwerp Cao. Ben je (nog) geen SIEV-lid, dan kun je een e-mail sturen met daarin jouw visie.

Bron: Telegraaf