11 april 2022

Werken op hoogte: buitenlandse inzet in Nederland, mag dat?

Kunnen buitenlandse glazenwassers en gevelreinigers in Nederland worden ingezet, omdat zij zich niet aan de richtlijnen hoeven te houden? Het is een van de cases die tijdens de eerste SIEV-informatiebijeenkomst over cao en Arbeidsinspectie in Deventer aan de orde kwam, want in 2010 reinigde Kärcher de 101 meter hoge Euromast, uit geste omdat Kärcher 75 bestond en de Euromast 50 jaar.

De Arbocatalogus kan voor onduidelijkheid zorgen. Marcel Keijzer, projectleider programma Schoonmaak van de Nederlandse Arbeidsinspectie, legt uit: “Er heerst soms het idee dat de Arbocatalogus alleen voor Nederlandse bedrijven van toepassing is en dat buitenlandse bedrijven zich niet aan de Nederlandse Arbocatalogus hoeven te houden. De reden kan zijn, omdat buitenlandse bedrijven voor hun werkzaamheden in Nederland niet onder de Nederlandse cao vallen. Ook zouden deze bedrijven zich niet aan de Nederlandse Arbowetgeving hoeven te houden. Ook Nederlandse werkgevers die niet onder de Cao voor Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijven vallen hoeven volgens dit verhaal zich niet te houden aan de Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.”

Eisen Arbowet verplicht
Uiteraard moeten bedrijven die buitenlandse glas-/gevelreinigers inzetten, wel aantonen dat ze met de genomen maatregelen (die in dat geval dus niet in de Arbocatalogus staan) een niveau van bescherming wordt gehaald, waarmee aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

RI&E en basiscontract verplicht
Marcel: “Ieder bedrijf dat in Nederland werk laat verrichten, moet zich houden aan de Nederlandse Arbowetgeving. Het maakt dus niet uit of het een Nederlands of buitenlands bedrijf is. De verplichtingen in de wet worden getoetst. Dat betekent dus ook dat een buitenlands bedrijf, dat in Nederland door werknemers werk laat verrichten, een RI&E en een basiscontract moet hebben. Toetsing (van de RI&E) –als getoetst moet worden – moet door een in Nederlands gecertificeerde kerndesk of Arbodienst plaatsvinden, of door een in Nederland geregistreerde bedrijfsarts. En ook het basiscontract moet bij in NL gecertificeerde Arbodienst of bedrijfsarts worden afgenomen.”