28 juni 2018

SIEV wens langer vaderschapsverlof ingewilligd

In het Witboek Cao 2017+ heeft SIEV destijds aangegeven onder meer niet te pleiten voor verhoging van het uurloon, maar meer te zien in aanpassing van secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo werd ook de discussie aangehaald over de lengte van het vaderschapsverlof (zie pag. 3 van het Witboek).

Het vaderschapsverlof in Nederland bestaat uit 2 dagen betaald verlof. Daarnaast hebben zij ook nog recht op 3 dagen onbetaald verlof. In vergelijking met andere landen is dat erg kort.

Bijzonder om nu in diverse media te vernemen dat de politiek het vaderschapsverlof in 2019 zal verlengen naar 5 dagen betaald verlof. Het is nog niet datgene wat wereldwijd aan termijnen wordt gehanteerd, maar het is in ieder geval ruimer getrokken voor de vaders. En… hiermee wordt in ieder geval een wens van SIEV ingewilligd!

 

Bron: Service Management en 24baby.nl