21 oktober 2020

Wederom verzoek aan RAS om opschorting premie-inning

Voor de tweede maal dit jaar heeft minister-president Rutte een (gedeeltelijke) lockdown aangekondigd. Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn, die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen zij door op die plaatsen in te grijpen,  waar het risico op overdracht van het virus het grootst lijkt te zijn. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Deze aangescherpte landelijke maatregelen gelden sinds woensdag  14 oktober 22:00 uur. In de weken die komen gaan beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden.

Onze leden ondervinden (nog steeds) de dagelijkse gevolgen van deze aangescherpte maatregelen en het SIEV-bestuur deelt dan ook de zorgen van alle ondernemers in de schoonmaakbranche. Vanuit de overheid  heeft al enkele noodoplossingen om werknemers en werkgevers tegemoet te komen en buigt zich over aanvullende oplossingen nu zij voor de tweede maal een (gedeeltelijke) lockdown hebben afgekondigd. In veel gevallen is dit echter niet of nauwelijks voldoende.

Gezien het feit dat de RAS dit jaar minder kosten heeft als direct gevolg van de coronacrisis, heeft SIEV de RAS wederom verzocht om in deze moeilijke tijd de RAS-premie niet te innen. Met bijgevoegde brief hebben wij de RAS dan ook verzocht om hiertoe over te gaan. Als SIEV zien wij dit voorstel als een belangrijke steun in de rug van onze helden: de werkgevers en werknemers in de schoonmaak.

Wij zijn momenteel in afwachting van de reactie van RAS.

Brief aan RAS (verzoek opschorting inning premie)