18 januari 2021

Blog: Vooruitblik 2021

Per 1 juli 2021 loopt de Cao voor het Schoonmaak- en Glasbewassingsbedrijf af. Binnenkort beginnen de eerste gesprekken tussen cao-partijen weer om zodoende richting een nieuwe schoonmaakcao te komen. SieV is geen gesprekspartner bij deze onderhandelingen. Al vaker hebben wij ons ongenoegen laten merken, dat cao-partijen geen behoefte hebben aan SieV. Zij maken uit wie er aan de onderhandelingstafel komt. Vakbonden geven aan niet met twee werkgevers aan tafel te willen zitten. Een gotspe, want andersom dienen werkgevers wel met twee werknemerspartijen aan te schuiven.

Schoonmakend Nederland (verder te noemen als SN) verwijst in deze nadrukkelijk, naar de vakbonden dat zij de benoeming van SieV tegenhouden. Dat betekent dat zij zelf niet sterk genoeg zijn om ons aan tafel te noden of weggestemd worden. Een gang van zaken die de wenkbrauwen doet fronsen. Dat betekent dat SN die naar eigen zeggen 300 leden heeft en daarmee ongeveer 75% van de markt vertegenwoordigt, dat zij de overige 25% de cao voorschrijft. Nu SieV onlangs iedereen oproep om hun issues met de cao kenbaar te maken, zagen wij eenzelfde patroon ontstaan bij SN. Ook zij deden een oproep.

Nu is de relatie tussen beide besturen goed genoeg om over een nieuwe cao te spreken, maar SieV wil zelf aan tafel. Om niet verrast te worden met zaken die uit de blauwe hemel komen vallen, zoals een extra snipperdag. Deze dag kan overigens tot stand zijn gekomen na een uitruil van zaken, maar buiten een select groepje mensen weet dat niemand. Onderhandelen gebeurt achter gesloten deuren. SieV zou zo graag zelf de belangen van haar leden ter plaatse willen behartigen. Deze belangen lopen niet altijd gelijk met de belangen van de grotere bedrijven. Dit heeft SieV al een paar keer aangetoond met harde voorbeelden. Waar onderhandelaars volslagen onbekend mee waren, want voor bedrijven met een omzet tot 1 miljoen euro zijn andere zaken van belang dan de grotere bedrijven. 1% eindejaarsuitkering erbij is voor deze groep veel moeilijker door te berekenen. De extra vrije dag leverde al zoveel problemen op, omdat deze bedrijven daar niet dagelijks mee bezig zijn.

Helaas voor de branche blijven cao-onderhandelingen in handen van slechts 3 partijen, die hoge barricades opwerpen op het moment dat een andere partij zich aandient. En daarmee wegkomen, omdat niemand buiten de rechtbank hun kan dwingen nieuwe leden toe te laten aan deze tafel. Daarom betreuren wij deze gang van zaken. Daarom zet het bestuur van Siev zich in om iedere stap van de onderhandelingen kritisch te volgen. Vanaf nu gaan wij frequent artikelen plaatsen met vragen waarom zaken zijn zoals ze nu zijn. En waarom is debat hierover niet helder en transparant?

Volg ons om op de hoogte blijven van het proces.

Namens het bestuur,
Maurice Rutgrink (voorzitter SieV)