17 maart 2022

Voor controle Arbeidsinspectie stelt SIEV RI&E document beschikbaar

Ongetwijfeld hebben veel glazenwasbedrijven begin maart een brief van de Nederlandse Arbeidsinspectie ontvangen, want de komende tijd gaat de Arbeidsinspectie controleren of werkgevers in de glasbewassing voldoen aan de Arbowetgeving. Voldoet uw bedrijf aan verplichtingen die bijdragen aan een veilige en gezonde omgeving voor uw werknemers? Mkb-branchevereniging SIEV waarschuwt: “breng uw arbozorg op tijd in orde en voorkom een boete”. En SIEV biedt haar leden een helpende hand: 2 informatiebijeenkomsten een een RI&E-document.

Beschikt u over een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), een plan van aanpak om arbeidsrisico’s te beheersen en een basiscontract met een arbodienst? Werkgevers die actief met deze documenten werken, beheersen de risico’s in hun bedrijf beter. Dit heeft een positief effect op de veiligheid en gezondheid van werknemers en leidt tot minder uitval, ongevallen en lagere kosten.

Beschikt u niet over een RI&E? Voor leden en niet-leden stelt SIEV een praktisch RI&E-document beschikbaar. Klik hier om het Excel-document te openen, in te zien en te downloaden.