22 april 2021

Verslag SieV ALV: mkb-branchevereniging zet in op meer

Wederom een algemene ledenvergadering van mkb-branchevereniging SieV online; met minder animo vanuit de leden dan op een ‘live’ bijeenkomst, helaas. Maar niet met minder trots en in ‘up tempo’ liet het Siev-bestuur op 14 april heel veel positieve zaken als financiën en veranderingen de revue passeren, maar ook initiatieven als de maandelijkse webinars en de drie informatie-/advieslokketten, vooruitzichten voor een ‘ondernemende’ website en eindelijk een fysiek treffen op de Schoonmaak Vakdagen in november. Een exclusief gesprek met VVD Tweede Kamerlid Thierry Aartsen vormde de kers op de taart van de derde online algemene ledenvergadering van de SieV.

Met momenteel 219 leden evenaart SieV (Schoonmaken is een Vak) haar collega-branchevereniging Schoonmakend Nederland. Qua type leden wijkt SieV wel duidelijk af, want 65% van de SieV-leden realiseert een omzet tot € 1 miljoen. Dat er dus oog en oor moet zijn voor de vele mkb’ers in de schoonmaakbranche, dat is duidelijk de missie van SieV en daar zijn alle activiteiten en informatievoorzieningen op ingesteld.

Sterker maken door kennis te delen
Een van de handvatten die het SieV-bestuur haar leden aanreikt, zijn online seminars, zoals het webinar ‘Van klacht naar kans’, ‘Succesvol coachen op de werkvloer’ en het komende webinar ‘Discriminatie op de werkvloer’. Via het ledenforum en de SieV-LinkedIn Group kunnen leden hun voorkeur en inbreng aangeven. Een ander initiatief zijn de drie loketten, die SieV in 2020 initieerde: het Cao-loket, het Schuldhulpverleningsloket en het Verzuimloket. De ‘personen’ achter de loketten vertelden tijdens de ALV uitgebreid wat ze voor de leden kunnen betekenen, maar ook wat ze sinds hun start al voor de Siev-leden hebben betekend.

“De arbeidswetgeving is complex. The Legal Company helpt de Siev-leden graag als gids door het oerwoud der regels. Het is belangrijk om de balans tussen werkgever en werknemers te behouden”, leggen Hella Vercammen en Alain Hardy van The Legal Company uit. Steeds meer leden weten het SieV Cao-loket te vinden voor informatie over praktische zaken als verlof en opzegtermijn. Siev-voorzitter Maurice Rutgrink haakt daarop in en legt Alain een case over reiskostenvergoeding voor en de actuele ‘feestdagen-case’ in relatie tot de 40-wekencontract. Over de laatste: case closed?; nog niet.

Financiële rust, reinheid, regelmaat…
SieV vaart in financieel positief en relatief rustig vaarwater mede door de coronapandemie; penningmeester Antoine Verhoef deelt dat in zijn uitleg over het jaarverslag van 2020. Zoals bekend, is SieV alleen afhankelijk van de ledenbijdragen en ontvangt geen subsidiegelden. Ondanks de corona heeft de vereniging op dit moment nagenoeg hetzelfde ledenaantal en komen er toch ook nieuwe aanmeldingen binnen.

Een ander financieel onderwerp tijdens de ALV is het Schuldsaneringsloket, dat Jurriaan Brusse van FinaFit leidt. “Door medewerkers te helpen, worden veel problemen en kosten voorkomen”, legt Jurriaan uit. De oplossing in de vorm van samen aan de slag, stabilisatie en een schulddeal afsluiten, wordt veelal tussen 2 à 3 maanden gerealiseerd. Jurriaan belichtte ook diverse praktijkvoorbeelden, die FinaFit met Siev-leden in de afgelopen maanden opstartte.

Van werk naar werk
Een andere branchebrede versterking die tijdens de ALV nader werd toegelicht, is het Mobiliteitscentrum Schoonmaak. Deze kosteloze dienstverlening is in de coronatijd ontstaan, doordat schoonmakers plots op de bank kwamen te zitten door het sluiten van sectoren en kantoren, of doordat er juist meer schoonmaakmedewerkers nodig zijn, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. “Het doel van het Mobiliteitscentrum Schoonmaak is om alle werkgevers en werknemers in de branche te helpen. Dat kunnen schoonmaakmedewerkers zijn, maar ook glazenwassers en specialistische medewerkers”, legt vice-voorzitter Laetitia Simonis uit. Vijf SieV-leden werk(t)en reeds samen met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak.

Hoe verder in 2021?
De schoonmaakcao die tot 1 juli 2021 geldig zou zijn, is opgeschort naar 1 januari 2022, waardoor de onderhandelingen dit najaar pas van start gaan. Al heeft SieV geen actieve rol aan de cao-onderhandelingstafel, het bestuur gaat daarin bewust een andere koers varen. Zij nodigt dan ook haar leden uit om via het Bestuursbureau, het forum of de SieV LinkedIn Group, hun wensen en punten kenbaar te maken, zodat het bestuur een adviserende rol op zich kan nemen. SieV zal hiermee zelf de publiciteit gaan zoeken.

“We hebben weer een mooie stand op de Schoonmaak Vakdagen en hopen daar onze volgende ALV te kunnen houden”, kondigt Maurice aan. De Schoonmaak Vakdagen vinden plaats op dinsdag 9 en woensdag 10 november 2021 in Expo Houten.

Het SieV-bestuur wordt momenteel gevormd door Maurice Rutgrink – voorzitter, Laetitia Simonis – vice-voorzitter, Antoine Verhoef – penningmeester, en Frank Verberne – bestuurslid. In een persoonlijke bijdrage onderbouwt Anajah Quentin zijn emotionele keuze tot vertrek als secretaris. Met een bijzonder handgegoten tinnen beeldje van een glazenwasser, waar de schoonmaakroots van Anajah liggen, bedankt het bestuur hem voor zijn actieve bijdrage, ondersteunt door warme woorden van de deelnemende ALV-leden.

Door Anajahs vertrek is er een vacature in het bestuur ontstaan: “Diverse leden hebben zich aangemeld, met hen gaan we binnenkort in gesprek, daarna komen we bij u terug”, kondigt Maurice aan.

Schoonmaak op de politieke agenda
Onderwerpen als de NOW-regeling, mogelijke faillissementen door aankomende belastingverplichtingen en vakantiegeld-betalingen, ondernemersuitdagingen, erkenning voor schoonmaak als cruciaal (en niet als vitaal) beroep, de zorgbonus, de wet en wereld van aanbestedingen in de schoonmaakbranche, de mogelijke minimumloonverhoging naar € 14 en de gevolgen voor een hoger tarief, om af te sluiten met het feit dat Schoonmaak nog altijd niet duidelijk op de politieke agenda staat; aansluitend aan de ALV opende SieV daarvoor de digitale deuren door in gesprek te gaan met VVD-kamerlid Thierry Aartsen. Een constructief gesprek voor beide partijen, dat zeker nog een vervolg zal krijgen. Dus op naar een volgende meeting; hopelijk fysiek in een volle zaal.