10 februari 2023

Verslag 2e SIEV bestuursvergadering: volop actie

Op 7 februari 2023 overlegde het SIEV-bestuur op het SIEV Bestuursbureau. Het gaat de bedoeling worden dat de bestuursleden een kort verslag doen van het bestuursoverleg om de leden op die manier aangesloten te houden wat er zoal speelt en waarmee het bestuur bezig is. Een korte samenvatting.

Lobby contacten
Op dit moment is het bestuur in gesprek met MKB-Nederland om te kijken of een lidmaatschap van SIEV aan de orde is. Belangrijk is de meerwaarde die dit heeft. We zullen ook de leden hierover informeren.

Daarnaast is er specifiek gesproken over de contacten met de vakbonden en de RAS en op welke wijze wij deze kunnen activeren om het geluid van onze mkb-leden te laten horen. Zeker is dat we ook dit jaar daar veel aandacht aan besteden.

Nieuwe leden
Er is een akkoord voor 3 nieuwe leden, die we ook voor de ALV (op donderdag 20 april) uitnodigen om nader kennis te maken met de andere leden.

We hebben kennisgemaakt met een telemarketingorganisatie voor de werving van nieuwe leden. De offerte wordt opgesteld.

Volgende ALV
De organisatie van de komende algemene ledenvergadering op donderdag 20 april is opgezet: er zijn 2 interessante sprekers. We zoeken naar een locatie in het midden van het land; uiteraard communiceren we dit zo snel mogelijk aan de leden.

Anders dan anders is het tijdstip: we hebben besloten om het meer aan het eind van de dag te organiseren (tussen 17.00 en 20.00 uur met eten), zodat ook alle leden gelegenheid hebben om ook te komen en hun bedrijfsvoering niet te veel te storen.

SIEV Keurmerk
We zijn aan het nadenken om het SIEV Keurmerk (nog) meer van deze tijd te maken en meer passend bij de bedrijfsvoering van onze leden. Zie het als een keurmerk 2.0, die meer van toegevoegde waarde zal zijn en vooral praktisch toepasbaar. We informeren jullie op de komende ALV over de uitkomsten.

Kennismaking
Drie leden van het bestuur van VGFI zijn langs geweest om kennis met SIEV te maken. Zij zijn de overkoepelende organisatie voor gecertificeerde adviesbureaus. De uitkomst van dit gesprek is dat zij graag met ons en onze leden in gesprek willen, omdat klanten steeds vaker bewust willen kiezen voor een middelgroot schoonmaakbedrijf. Zij zien ook dat steeds meer aanbestedingen door dit soort bedrijven worden gewonnen en dat juichen ze toe. Maar er zijn nog veel vooroordelen en onbekend maakt onbemind. Daarover willen ze in gesprek om te horen wat de ervaringen zijn en wat ze anders of misschien wel beter kunnen doen.

Laetitia Simonis
vice-voorzitter SIEV

 Wil je op deze punten reageren? Heb je een vraag aan het bestuur? Mail ons: bestuursbureau@siev.info.