19 december 2022

Verhoging RAS premie: waarom?

Vanaf 1 januari 2023 wordt de RAS-premie tijdelijk verhoogd van 0,75% naar 1,05% (exclusief btw) van de loonsom. Met deze premie-inkomsten worden de afspraken over Eerder Stoppen met Werken en het Generatiepact gefinancierd. De inning van de RAS-premie loopt via APG. Wat houden Eerder Stoppen met Werken en het Generatiepact voor jouw werknemers in?

Eerder Stoppen met Werken
Deze regeling is bedoeld voor iedereen die minimaal 10 jaar in de branche werkt voor minimaal 20 uur per week. Het is mogelijk gebruik te maken van de regeling vanaf 2 jaar voordat de AOW voor betrokkenen ingaat. Hij/zij ontvangt dan tot zijn/haar AOW-leeftijd een uitkering van de RAS. De uitkering is maximaal € 1.874 bruto per maand op basis van een fulltime werkweek. Op jaarbasis is dat maximaal € 22.488. Als diegene minder uren per week werkte, ontvangt hij/zij een lager bedrag. De uitkering wordt jaarlijks geïndexeerd. Ook voor deze regeling stelt RAS rekenvoorbeelden en een aanvraagformulier beschikbaar.

Lees meer op de RAS-website via deze link Eerder Stoppen met Werken.

Generatiepact
Zit een werknemer 3 jaar vóór zijn/haar AOW-leeftijd? Werkt hij/zij al 10 jaar in de schoonmaak? En werkt hij/zij minimaal 32 uur per week bij één werkgever? Dan kunnen diegenen met het generatiepact tot 20% minder gaan werken. Dat komt vaak neer op 1 dag in de week. Hij/zij krijgt 95% van je loon, waarover je volledig pensioen opbouwt. De rekenvoorbeelden en berekeningen wat deze regeling voor de schoonmaker betekent vind je op de RAS-website.

De RAS adviseert diegenen die gebruik willen maken van deze regeling: bespreek het met je werkgever. Deze checkt of je aan de voorwaarden voldoet. Daarna vul je samen de deelnameverklaring aan het Generatiepact in. Je werkgever kan vervolgens bij de RAS een tegemoetkoming in de kosten aanvragen.

Lees meer op de RAS-website via deze link Generatiepact.