17 maart 2020

Schoonmaak behoort tot vitale sector!

Schoonmaak behoort tot vitale sectoren en ook toeleveranciers zijn cruciaal! Al in diverse berichtgevingen die verschenen zijn, is genoemd dat de schoonmaaksector tot de vitale sectoren behoort. Dit werd gisteren nogmaals in de contacten tussen het Landelijk Coördinatiepunt Coronavirus Schoonmaakbranche en het ministerie bevestigd.

De lijst van cruciale beroepen wordt waarschijnlijk niet verder aangepast. Wel zal in de toelichting meer expliciet gemaakt worden dat het ook de toeleveranciers aan de zorg en de andere vitale sectoren omvat, dus inclusief de schoonmaak. In zijn toespraak noemde premier Rutte onze schoonmaaksector gisteravond als eerste om onze bijdrage te onderstrepen. Onze schoonmakers kunnen hier trots op zijn! Voor onze medewerkers belangrijk, zodat ze ook een beroep kunnen doen op kinderopvang vanuit het gegeven dat ze behoren tot cruciale toeleveranciers.

SieV is nog in afwachting van de exacte toelichting vanuit het ministerie. Belangrijk ander aandachtspunt is: het ministerie geeft aan dat 1 ouder met een vitaal beroep voldoende is voor recht op opvang. Zodra we verdere informatie hebben ontvangen, zullen we jullie hierover informeren.

Update 17.30 uur:
Schoonmaak wordt nu expliciet in de toelichting op de lijst van vitale sectoren genoemd. Daarmee krijgt de sector de erkenning een onmisbaar onderdeel te zijn van de vitale processen. Dit levert veel voordelen op. Zo kan de schoonmaak op veel plekken doorgaan, wat van groot belang is in deze tijd. En daarnaast krijgen schoonmakers toegang tot kinderopvang en, wanneer nodig, voorrang op persoonlijke beschermingsmiddelen.

Om te helpen deze boodschap, bij opdrachtgevers én schoonmakers, uit te dragen, is er een verklaring opgesteld, zie hiervoor de bijlage:

Verklaring schoonmaak cruciaal beroep – 17 maart 2020