Gisteren heeft de Algemene Leden Vergadering van SIEV plaatsgevonden in het Waterliniemuseum in Bunnik.Tijdens deze bijeenkomst heeft er naast de gebruikelijk onderwerpen die er tijdens een ledenvergadering worden besproken een mooie rondleiding over het historische Waterliniemuseum plaatsgevonden, waarbij SIEV-leden ook toegang hebben gekregen tot ruimtes welke niet toegankelijk zijn voor reguliere bezoekers. Na de rondleiding is de interactieve workshop over aanbestedingen van start gegaan. Omdat SIEV-leden erg enthousiast waren over deze workshop en veel vragen hadden over het traject dat gevolgd dient te worden bij een aanbesteding zal hier een vervolg aan worden gegeven in de vorm van een workshop of Webinar. SIEV-leden kunnen zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar: bestuursbureau@SIEV.info.

Binnen het bestuur van SIEV heeft er een belangrijke verandering plaatsgevonden, dit werd dan ook bekend gemaakt tijdens de ALV. Cindy Broersen is afgetreden als secretaris maar Anajah Quentin zal haar opvolgen. Na afloop was er een gezellige borrel en konden SIEV-leden met elkaar napraten over de ALV, de workshop aanbesteding en werd er onderling kennis met elkaar gedeeld. Wij kijken uit naar de tweede Algemene Leden Vergadering die op donderdag 10 oktober 2019 in het zuiden van het land zal plaatsvinden.