2 december 2019

SIEV tekent Code Verantwoordelijk Marktgedrag en roept op

Tijdens de algemene ledenvergadering van SIEV, gehouden op 21 november bij Kärcher in Made, maakte het SIEV-bestuur bekend dat het ondertekenen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag een verplicht onderdeel wordt van het SIEV-keurmerk. Een logisch gevolg was natuurlijk dat SIEV als branchevereniging zelf ook de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekende. Dit werd dan ook geëffectueerd op deze ledenvergadering, in het bijzijn van Kees Blokland, voorzitter van de Codekamer.

Daarnaast hield de heer Blokland een enthousiast betoog aan de leden over het tekenen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Een twintigtal leden had zich voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering al aangemeld voor de tekensessie die aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering gehouden werd.  Een professionele fotograaf was door SieV ingehuurd om dit heugelijke feit voor iedereen vast te leggen. De foto’s zijn inmiddels aan de betreffende SieV-leden verstrekt (zie groepsfoto rechts).

Heb je als SieV-lid twijfels of je de Code Verantwoordelijk Marktgedrag wel of niet hebt ondertekend?
Er heeft een lid contact opgenomen met het Bestuursbureau, omdat het onduidelijk is of zij nu wel of niet de Code hebben ondertekend. Daarbij wordt verwezen naar een formulier dat bij de SieV-Keurmerk-audit was overhandigd en dat hebben zij destijds ondertekend. Het blijkt echter zo te zijn, dat dit formulier de zogenoemde “zelfverklaring” is, die in principe elk bedrijf kan opstellen en ondertekenen. Daarmee kun je wel aangeven dat je de Code Verantwoordelijk Marktgedrag onderschrijft (ofwel, dat je het ermee eens bent en je ook daarnaar gedraagt), maar dat is niet hetzelfde als de Code Verantwoordelijk Marktgedrag formeel ondertekenen.

Het voorbeeld (template) dat in omloop is, dateert alweer van vele jaren geleden en wordt al jaren niet meer gebruikt.

Wat is het verschil tussen een zelfverklaring en het Ondertekenen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag?
Elke organisatie mag op papier zetten hoe hij/zij wil omgaan met de medewerkers, met de opdrachtgevers en hoe bijvoorbeeld het opleidingstraject is ingericht. Echter, dat is geen officieel document dat geaccepteerd wordt door de Codekamer. Deze zelfverklaring was voorheen wel voldoende voor het SieV-Keurmerk maar dus niet voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag zelf.  Natuurlijk is een zelfverklaring al een goed signaal dat je als organisatie daarmee bezig bent; dus het is zeker geen waardeloos document. Maar met een officiële ondertekening van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ben je ook opgenomen in de lijst van ondertekenaars. Die lijst wordt geregeld geraadpleegd door opdrachtgevers en andere geïnteresseerden om te kijken of een organisatie aangesloten is.

Wat is dan de zelfverklaring van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag?
Op de site van de Codekamer kun je ook documenten met betrekking tot de zelfverklaringen vinden. Maar dat is een ander document. Deze zelfverklaring wordt door ondertekenaars eens per jaar (vóór 1 juli) opgesteld. In de zelfverklaring leg je als organisatie verantwoording af over hoe jij in je organisatie de Code hebt toegepast in de afgelopen tijd (ofwel het jaar ervoor). Een voorbeeld: de zelfverklaring die in 2018 wordt opgesteld, kijkt terug op de toepassing in het jaar 2017. Organisaties ondertekenen dus eerst de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en passen deze in de praktijk toe, voordat ze een zelfverklaring (kunnen) opstellen.

Ook deze zelfverklaringen zijn op te zoeken op de site van de Codekamer: www.codeschoonmaak.nl/zelfverklaring/

Waarom is het belangrijk om de Code Verantwoordelijk Marktgedrag te ondertekenen?
Als je de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekent, onderschrijf je dat je gelooft in goed werkgever- en opdrachtnemerschap en dat laat je o.a. zien door:

  • heldere communicatie intern en extern
  • een stevig sociaal beleid
  • aandacht voor en een goede communicatie aan werknemers bij contractwisselingen
  • een activerend gezondheids- en veiligheidsbeleid
  • zorgvuldigheid (onder andere naleving van cao-, wet- en regelgeving)
  • het geven van transparantie in offertes
  • het offreren van een in de praktijk haalbare, aantoonbare en controleerbare normstelling en realistische prijzen
  • goede leidinggevenden met een acceptabel span of control en
  • het bieden van opleidingen en investeren in ontwikkeling van hun werknemers.

Wat is het voordeel van het naleven van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor jou en jouw medewerkers?
Als je de Code Verantwoordelijk Marktgedrag toepast, ben je bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit kan winst opleveren in de zin van tevreden werknemers, met plezier in hun werk omdat ze de tijd hebben hun werk goed uit te voeren. Hogere kwaliteit. Daling van het ziekteverzuim en verloop. Langdurige contracten. Partnership met de opdrachtgever/opdrachtnemer in plaats van ‘wij-zij’. Een goede relatie en communicatie met de andere ketenpartners.

Wanneer mogelijkheid om de Code Verantwoordelijk Marktgedrag te ondertekenen?
Tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering van SieV zullen we (bij voldoende aanmeldingen) weer een tekensessie organiseren. Hiervan zullen wederom professionele foto’s gemaakt worden en die worden ook ter beschikking gesteld aan het betreffende SieV-lid. Meld je dus aan als je op de volgende Algemene Ledenvergadering van SieV, welke – zo werd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 november jl. bekend gemaakt – gepland staat op woensdag 8 april 2020, de Code Verantwoordelijk Marktgedrag wilt ondertekenen. Aanmelden kan via de link: https://zelfscan.codeschoonmaak.nl/aanmelden/

Wil je meer informatie weten over de Code Verantwoordelijk Marktgedrag?
Check dan de site: www.codeschoonmaak.nl.
Ook het SIEV Bestuursbureau kan eventuele vragen die je hierover hebt, beantwoorden. Stuur een mail naar bestuursbureau@siev.info of bel naar 085 – 2 10 11 20.