De schoonmaakwereld is continu in beweging. Dit levert dan ook de nodige vragen op over de verschillende onderwerpen die spelen binnen de schoonmaakbranche. Graag verneemt het bestuur van de SieV-leden of er specifieke onderwerpen zijn waar jullie meer over willen weten, welke issues er spelen en hoe SieV de leden hierbij kan helpen en ondersteunen.

Te denken valt aan de volgende onderwerpen:

  • Hoe schrijf je een goede offerte?
  • Aanbestedingen, wel of niet meedoen en hoe?
  • WAB – wat betekent het voor jouw bedrijf?
  • Training gastgerichtheid (hoe geef je medewerkers, klanten en jezelf een welkom gevoel)
  • etc.

Maar geef het gerust aan als je behoefte hebt aan andere onderwerpen!

Om met een beperkte groep leden gedurende een dagdeel samen te komen, kun je goed over een bepaald onderwerp sparren en krijgt iedereen ook de gelegenheid om actief mee te doen. En let op: dit worden informele bijeenkomsten, waarbij je geen enorme voorbereidingen hoeft te treffen en waar geen ‘huiswerk’ uit voortvloeit, maar waar je wel wat van leert!

De organisatie van de mini-seminars wordt opgepakt door vice-voorzitter Laetitia Simonis, in samenwerking met het SieV-bestuursbureau.

Afhankelijk van het soort onderwerpen en het aantal aanmeldingen, zal per mini-seminar een geschikte locatie gezocht worden. Het idee is om de mini-workshops te plannen in de maanden mei, juni, september en oktober.

Dus heb jij belangrijke onderwerpen waar je meer over wilt weten en waarover je met collega-SieV-leden wenst te sparren, laat ons dat dat weten door vóór 15 maart a.s. een e-mail te sturen naar het bestuursbureau (bestuursbureau@siev.info), waarin je de voor jou belangrijke onderwerpen aangeeft.

No show-factuur
We willen hierbij wel alvast aangeven dat, mocht je je t.z.t. aanmelden voor zo’n mini-seminar en je meldt je binnen één week voor aanvang van het betreffende mini-seminar af, dat wij dan wel genoodzaakt zijn om je een “no-show”-factuur van € 25,00 excl. BTW te zenden. Tenslotte nemen diverse partijen de nodige moeite en voorbereidingen voor het plannen van deze mini-workshops en we verwachten dan ook dat, als je je aanmeldt, je aanwezig zult zijn.