SIEV Opleidingenloket

Welke opleiding moet er (verplicht) gevolgd worden? Welke opleidingen kun je nog meer volgen? Wat zijn de kosten? Hoe regel ik dat voor 1 of 3 van mijn personeelsleden? Waar kunnen ze in de buurt de opleiding volgen? Kleinere schoonmaakbedrijven meer opleidingsmogelijkheden bieden tegen minder kosten; dat is de intentie van het SIEV Opleidingenloket.

Vaak hebben kleine schoonmaakbedrijven slechts één of twee medewerkers voor een opleiding. Dit kunnen SIEV-leden samen oplossen door combinatiegroepen te maken op door SIEV-leden beschikbaar gestelde locaties. Het SIEV Opleidingenloket is in 2022 gestart en is gebaseerd op eenunieke samenwerking met drie opleiders: Carling Opleidingen uit Tiel, Studie Plan Nederland uit Haarlem en Zuiver Opleidingen uit Leusden. Op de SIEV-website vindt u een overzicht van de opleidingen.

De SIEV Cao-, Verzuim- en Schuldsanerings- en Opleidingenloketten zijn alleen bereikbaar en beschikbaar voor leden van SIEV. Via het ledenplatform (het SIEV forum) vindt u hoe je de loketten kunt bereiken.