22 maart 2018

SIEV omarmt duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Bij het bestuur van SIEV staat duurzaam en circulair ondernemen al langer op de agenda. Regelmatig heeft het bestuur gesproken over het nut en de noodzaak voor SIEV om haar leden te informeren inzake duurzaam ondernemen. Het SIEV-bestuur wil graag trendsetter zijn inzake sociaal maatschappelijke vraagstukken en neemt de rol van trendvolger niet aan. In het vervolg op de bestuursvergaderingen is tijdens de algemene ledenvergadering van 16 maart jl. gastspreker Yvette Watson van PHI Factory uitgenodigd om de basisprincipes van duurzaam ondernemen te delen met de leden.

De delegatie van aanwezige leden was enthousiast over de presentatie en toen de leden gevraagd werd te stemmen op het voorstel tot meer verduurzamen van SIEV, stemde de vergadering dan ook in met grote meerderheid. SIEV zal voor de schoonmaakbranche trends, doelstellingen en innovaties gaan onderzoeken en ontwikkelen. Met deze inspanning wil het bestuur de leden een voorsprong geven inzake het verbeteren van de branche en daarnaast anticiperen op de toekomstige uitvragen van de opdrachtgevers.

Wij houden u op de hoogte!