Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen van de subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 – 2020) gebruikmaken. Duurzame inzetbaarheid is het gemotiveerd, gezond en productief houden van werkenden om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Dit is een aangelegenheid die de werkende, werkgever én opdrachtgever aangaat.

Een van de doelen van de Europese Unie (EU) is het stimuleren en verbeteren van de werkgelegenheid in Europa. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de kansen van mensen op de arbeidsmarkt. Door te investeren in werkenden wordt gezorgd, dat zij zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt. Door aandacht voor vitaliteit, scholing en sociale innovatie, ondersteunt het ESF de mobiliteit van deze mensen op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst. Werk- en opdrachtgevers die advies in willen winnen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden, kunnen begin 2022 een subsidieaanvraag indienen.

Voor het opstellen van de plannen, de uitvoering van de adviezen en/of het inzetten van concrete interventies, kunnen SieV-leden gebruikmaken van de dienstverlening van Pyxus Advies, adviesbureau voor preventie, verzuim- en re-integratievraagstukken. Ton Christianen richtte Pyxus in 2021 op, Ton is een bekende in onze schoonmaakbranche.

We houden u uiteraard op de hoogte over de ontwikkelingen in subsidieaanvragen duurzame inzetbaarheid. Wie zich nu al wil informeren, bekijk hier enkele voorbeeldprojecten.

SieV-bestuur

Maurice, Laetitia, Antoine en Frank