In deze rubriek feliciteert SIEV leden die iets bijzonders te melden hebben. Dat kan van alles zijn: een jubileum, een werknemer die 12,5 jaar of langer in dienst is, een keurmerk dat wordt behaald of een andere mijlpaal. Heb jij of heeft u iemand die allereerst SIEV-lid is  en vervolgens iets gedenkwaardigs te melden heeft? Dan is SIEV feliciteert! een mooi plek om dat aan de wereld te tonen. Stuur uw inbreng via het contactformulier of mail naar redactie@siev.info.