10 mei 2022

SIEV oproep RAS: geef ook anderstaligen kans Basisopleiding Schoonmaak

“Het komt steeds vaker voor dat medewerkers die geen of nauwelijks Nederlands spreken de Basisopleiding Schoonmaak moeten volgen. Dit is immers een cao-verplichting. De RAS blijft vasthouden aan het Nederlandstalige examen, omdat dat is afgesproken met sociale partners. Wij vinden het gezien de huidige markt achterhaald en niet wenselijk om dat te blijven vasthouden.” Dit stelt mkb-branchevereniging SIEV (Schoonmaken Is Een Vak), die recent een unieke samenwerking is gestart met drie opleiders: Carling Opleidingen, Studie Plan Nederland en Zuiver Opleidingen. Het idee en doel van het SIEV Opleidingenloket: kleinere schoonmaakbedrijven meer opleidingsmogelijkheden bieden tegen minder kosten. Daar komt nog een doel bij: geef iedereen een kans!

Nu de arbeidskrapte een steeds grotere stempel op de schoonmaakbranche drukt en vluchtelingen uit Oekraïne sinds 1 april in loondienst mogen werken in Nederland, conform de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie, kunnen vacatures ingevuld worden. “Dat kan veel problemen oplossen, voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en schoonmaakmedewerkers”, vindt Raymond Kouwenberg, voorzitter van branchevereniging SIEV.

Ook Engelstalig opleiden en examineren
“Schoonmaakbedrijven laten de medewerkers de basisopleiding niet volgen óf cursisten worden enorm nerveus, omdat ze weten dat de examinator alleen Nederlands zal spreken. Het SIEV Opleidingenloket heeft ons daarom deze prangende vraag gesteld: kan SIEV dit bespreekbaar maken bij de RAS? Natuurlijk vinden de opleiders het ook belangrijk, dat medewerkers Nederlands zouden moeten spreken en verstaan, maar dat vergt een behoorlijke tijd. Onze taal in de praktijk leren, bevordert hun taalkennis en ‑kunde, maar gezien de huidige arbeidskrapte en het feit dat steeds meer opdrachtgevers ook de Engelse taal als voertaal gebruiken, kan dit een wezenlijk voordeel zijn om snel meer medewerkers in de branche werkzaam te laten zijn. Dus verzoeken wij de RAS: geef iedereen een kans en sta toe dat opleidingen en examens ook in het Engels zijn.”

Vervolgstap
Lukt het de RAS niet om op zeer korte termijn te reageren, dan legt branchevereniging SIEV dit punt neer bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip. “We gaan ervan uit dat RAS de noodzaak inziet, dus snel kan schakelen en Nederlandstalige examinatoren voor de basisopleiding aanvult met bijvoorbeeld Engelstaligen”, aldus Raymond.