10 mei 2022

SIEV dient bij minister bezwaar in tegen AVV schoonmaakcao

Op 6 april 2022 is de Cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf algemeen verbindend verklaard. Daarna volgde een periode van ter visie legging en is het mogelijk om bezwaren in te dienen. Mkb-branchevereniging SIEV (Schoonmaken Is Een Vak) heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt: “We hebben onze bedenkingen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, ingediend tegen de reiskosten voor schoonmaakwerknemers op Schiphol en de nieuwe op te nemen vrije dag”, aldus Raymond Kouwenberg, voorzitter van SIEV.

In de nieuwe schoonmaakcao, die geldt van 1 januari 2022 tot 1 juli 2024, zijn twee artikelen, die branchevereniging SIEV onder de aandacht van minister Van Gennip heeft gebracht. SIEV-voorzitter Raymond Kouwenberg: “Het gaat om de artikelen over de reiskosten voor schoonmaakmedewerkers die op Schiphol werken en de nieuwe op te nemen vrije dag op niet-christelijke dagen. Beide hebben wij als zeer discriminerend beoordeeld.”

Logica?
“Waarom een locatie als Schiphol een betere reiskostenvergoeding geven dan de rest van Nederland? Als er één locatie goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, dan is het Schiphol. Zet dat eens naast een werkgever, die zijn werknemers voor hun schoonmaakwerk naar de Maasvlakte moet sturen. Deze medewerkers krijgen dus een lagere vergoeding dan hun collega’s die op Schiphol werken.”

Verschil
Als tweede punt heeft SIEV de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geattendeerd op de nieuwe vrije dag. Raymond legt uit: “De nieuwe schoonmaakcao biedt de mogelijkheid om een vrije dag op een niet-christelijke feestdag op te nemen. Bijvoorbeeld voor een Dankdag voor het Gewas, Suikerfeest, Jom Kippoer of Loofhuttenfeest. Deze dagen kunnen nu aangemerkt worden als feestdag, maar Goede Vrijdag niet. Christenen hebben dan niet het recht om vrij te nemen op bijvoorbeeld Goede Vrijdag. Het klinkt flauw, maar in de letter van de tekst staat het er wel.”

Wat betekent AVV?
Algemeen Verbindend Verklaard betekent dat alle bedrijven die onder de werkingssfeer van een bepaalde cao vallen zich aan de afspraken in de cao moeten houden. Voor alle werknemers gelden dezelfde (minimale) bepalingen uit de cao. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 6 april 2022 de Cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf goedgekeurd.