Service Management: SIEV polst leden over cao-schoonmaak

Mkb-branchevereniging Schoonmaken s Een Vak (SieV) onderzocht hoe haar leden over het principeakkoord voor de nieuwe cao schoonmaak 2022-2024 denken. Zo werd duidelijk dat 92% van de aangesloten mkb-schoonmaakbedrijven het eens is met de Regeling Vervroegd Uittreden.

Om de mening van haar leden te polsen, publiceerde SIEV van 15 tot en met 21 december in totaal vijf stellingen over de nieuwe cao schoonmaak op haar LinkedIn-pagina. De schoonmaakprofessionals konden daar vervolgens op stemmen.

Service Management publiceerde de uitslagen: 92% juicht eerder stoppen met werken toe.