18 november 2020

RAS reageert op verzoek SieV opschorting premie-inning

Op 19 oktober 2020 verstuurde SieV een brief naar de RAS met het verzoek om het innen van de premie op te schorten. Klik hier om de brief te lezen. De RAS heeft op 16 november 2020 gereageerd met het dit bericht:

Geachte heer Rutgrink,

In reactie op uw brief d.d. 19 oktober 2020, het volgende.

In uw brief verzoekt u -kort en goed- CAO-partijen om de RAS-premie opnieuw tijdelijk opnieuw op “0” te zetten omwille van de gevolgen van de coronacrisis.

CAO-partijen, vertegenwoordigd binnen de RAS, volgen de ontwikkelingen rondom de coronacrisis nog steeds op de voet. Op de laatste bestuursvergadering van de RAS is uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen die werkgevers en werknemers in de branche ondervinden.

De gevolgen voor werkgevers, groot en klein, zijn op dit moment wisselend te noemen. Het is bekend dat schoonmaakbedrijven binnen de evenementenschoonmaak, de hotelschoonmaak (zakelijke markt, regio Amsterdam) en op Schiphol het moeilijk hebben. Anderzijds zijn er ook schoonmaakbedrijven actief op de bungalow- en recreatieparken en binnen de zorg (ziekenhuizen etc.) waar het goed gaat en waar er zelfs een tekort is aan schoonmakers. Dit wisselende beeld binnen de branche is voor de RAS thans onvoldoende reden om opnieuw generieke maatregelen te treffen zoals u verzoekt. Hierbij merk ik op dat CAO-partijen de situatie nauwlettend volgen.

Er is er branche breed bezien dus sprake van een wisselend beeld. Er zijn bedrijven die extra werknemers nodig hebben en bedrijven die werknemers extra beschikbaar hebben. Om vraag én aanbod bij elkaar te brengen is het Mobiliteitscentrum Schoonmaak ingericht. Voor meer informatie verwijs ik u naar informatie op de website: www.mobiliteitscentrumschoonmaak.nl. Ik ga er vanuit dat de diensten van het mobiliteitscentrum ook zeker voor uw MKB-leden, en de daar werkzame werknemers, interessant zullen zijn.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Mevrouw E. Dekkers
Directeur RAS