6 april 2020

SIEV stuurt RAS brief met verzoek opschorting inning premie

Dinsdag 31 maart gaf minister-president Rutte aan dat de scholen, horeca, sportscholen tot aan de meivakantie gesloten blijven. Alle evenementen tot 1 juni zijn afgelast. Maar ook veel kantoorpanden zijn nu amper bezet door de oproep om als het kan thuis te werken. De zorg staat nu onder hoogspanning. Veel beroepen worden nu aangemerkt als cruciale beroepen en de mensen in deze beroepen worden betiteld als helden. Onze regering werkt aan diverse tegemoetkomingen en de lijst gaat zo door. Het SIEV-bestuur deelt de zorgen van iedere ondernemer in onze schoonmaakbranche als geen ander. Onze leden ondervinden dagelijks de gevolgen van de corona-pandemie.

Onze regering komt met vele noodoplossingen om werknemers en werkgevers tegemoet te komen. Maar dat is in veel gevallen niet of nauwelijks voldoende. Uit de woorden van Jacco Vonhof in het FD van 3 april jl. valt ook duidelijk op te maken dat er veel bedrijven niet eens het eind van het jaar gaan halen.

Omdat nu alle opleidingen en examens stilliggen, vragen wij ons oprecht af waarom de RAS niet een gebaar maakt en de inning van de premie RAS voor de duur van minimaal 4 maanden (maart t/m juni) opschort. Deze maatregel zorgt voor de schoonmaakbedrijven voor een tijdelijke verlaging van de kosten, waardoor zij een grotere kans hebben om deze crisis te overleven. Als schoonmaaksector, vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenfonds schoonmaak en RAS zijn wij er natuurlijk allemaal bij gebaat dat zo weinig mogelijk schoonmaakbedrijven door deze crisis failliet gaan.

Gezien het feit dat de RAS dit jaar minder kosten heeft als direct gevolg van de corona-crisis lijkt het ons dan ook een win-winsituatie om de RAS-premie in deze moeilijke tijd niet te innen. Middels bijgevoegde brief hebben wij de RAS dan ook verzocht om hiertoe over te gaan. Wij hebben voorgesteld dat ieder schoonmaakbedrijf via de ‘pensioen-uitvoerder’ de afgedragen premie na iedere maand teruggestort krijgt. Natuurlijk kunnen op een later moment de verdere uitwerking en details besproken worden.

Als SIEV zien wij dit voorstel als een belangrijke steun in de rug van onze helden: de werkgevers en werknemers in de schoonmaak. Wij zijn momenteel in afwachting van de reactie van RAS.

Brief aan RAS (verzoek opschorting inning premie)