Ook dit jaar neemt SieV geen plaats in bij het samenstellen van een nieuwe cao in de schoonmaak. Voorgaande drie edities heeft SieV telkens als “aangever” gehandeld en bij elke sessie een witboek samengesteld met belangrijke punten.

Punten die veelal gehoor bij de onderhandelaars vonden. Enkelen zijn ook vastgelegd of aangepast conform het voorstel of idee van SieV.

Gezien de groei van de vereniging en de vele toezeggingen vanuit Schoonmakend Nederland (voorheen OSB) ziet SieV geen argumenten meer om niet als volwaardig partner plaats te nemen in de onderhandelingen. Vanuit dat standpunt heeft SieV Schoonmakend Nederland (SN) meegedeeld dat zij niet langer deelneemt aan de gesprekken als zij uitsluitend een adviserende rol heeft.

Rob Rommelse, directeur Schoonmakend Nederland, reageerde als volgt: “Daarbij zien we SieV overigens niet als adviseur van Schoonmakend Nederland, maar als een inhoudelijk gesprekspartner op het gebied van arbeidsvoorwaarden en cao.”

Deze rol van aangever is SieV ontgroeid en in onze optiek wordt er op deze manier ook onvoldoende rekening gehouden met de impact van de cao voor onze MKB-leden.

Het andere argument van de vakbonden dat we een te klein deel van de schoonmaakbranche vertegenwoordigen en dus niet aan de grote tafel horen, is achterhaald en kan ook teruggelegd worden bij de bonden. Want hoeveel procent van de schoonmakers zijn lid van een vakbond? Kortom als dan alleen nog het financiële aspect de enige drempel is omdat de subsidiegelden niet willen delen als de SIEV erbij komt, dan is dat een belangrijk onderwerp dat de gevestigde onderhandelaars mogen uitleggen aan de leden.

Als stakeholder is de samenwerking met SN goed te noemen erkent ook het bestuur van SieV in deze. Maar nu meent SieV klaar te zijn voor de volgende stap in de samenwerking met SN, de RAS en de bonden.

SieV gaat in de komende tijd haar standpunten aangaande een nieuwe cao publiceren op haar eigen communicatiekanalen. Dit zeer zeker niet om de onderhandelaars namens werkgevers in de wielen te rijden, maar om zo duidelijk te maken waar de leden van de vereniging van SieV voor staan en dat deze punten serieus genomen moeten worden. Op deze wijze willen wij de onderhandelaars een duidelijke boodschap meegeven. Er zal verantwoording afgelegd moet worden naar hun achterban om uit te leggen waarom SIEV geen volwaardige gesprekspartner mag zijn. Want ondanks alles blijven wij het onderwerp CAO zeer serieus nemen en zullen er alles aan doen om onze standpunten voor het voetlicht te brengen. De aanhouder wint is ons motto.