9 maart 2017

Overzicht wijzigingen Arbowet

De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2017 het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (ook wel afgekort tot ‘de Arbowet’) aangenomen. De gewijzigde Arbowet heeft tot doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te verbeteren als ook de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts ten opzichte van de werkgever te vergroten. Ook richt de gewijzigde Arbowet zich op betere preventie, mede ter voorkoming van beroepsziekten en arbeidgerelateerde gezondheidsklachten. Daarbij wordt met name het vermijden van een te hoge werkdruk van belang geacht. De werkgever wordt voorts verplicht de afspraken over de arbodienstverlening vastleggen in een basiscontract. Wat verandert er?

Klik hier voor het overzicht van de aankomende wijzigingen in de Arbowet

De wijziging van de Arbowet gaat in per 1 juli 2017. Voor lopende contracten met arbodienstverleners zal na het ingaan van de wetswijzing een overgangsperiode van één jaar gelden.

Tips

  • Bespreek als werkgever de aankomende wijzigingen en eventuele actiepunten met uw arbodienstverlener.
  • Zorg dat het (basis)contract met uw arbodienstverlener tijdig voldoet aan de gestelde wettelijke eisen.
  • Informeer uw Ondernemingsraad over de aanstaande wijzigingen.