30 augustus 2018

Blog: Overname personeel

Iedereen die al wat jaren als ondernemer of directeur in de schoonmaak zit, heeft al wel eens of meermalen een overname onder artikel 38 meegemaakt. Zoals eerder al beschreven is in het Cao witboek van SIEV vinden wij de overnameverplichting een prima zaak, maar de uitwerking zit niet lekker in elkaar.

Zo staat er op de site van de RAS dit beschreven:
Het bedrijf dat een object verliest verstrekt binnen 5 werkdagen nadat aan het bedrijf bekend is geworden dat het object wordt verloren, een opgave aan het bedrijf aan wie de nieuwe opdracht gegund is, van de werknemers als bedoeld in lid 2.

Komt het bedrijf deze verplichting niet tijdig na, staat er dit beschreven:
Indien het verliezende bedrijf niet voldoet aan de informatieverplichting als hiervoor bedoeld is het verliezende bedrijf jegens het winnende bedrijf aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

Heeft er ooit iemand al eens ooit geprobeerd het latende bedrijf aansprakelijk te stellen voor gelden schade? Ik heb het ooit een keer geprobeerd en werd hartelijk uitgelachen. Volgens mij komt een dergelijke gang van zaken niet voor in het mkb. Dus kan de latende partij tot de laatste dag wachten, dan u de gegevens mailen en u hebt zich maar te houden aan de overnameverplichting.

Oké, u houdt zich er netjes aan en komt op de eerste dag de dame(s) die nu onder uw beheer vallen, netjes welkom heten. U zet materiaal en middelen op het project en bent druk met alles. Komt de klant aanlopen en vraagt wie de nieuwe schoonmaaksters zijn. U stelt de dames voor, de klant verbleekt en neemt u even mee naar een kantoor. Daar vertelt hij u nieuwe schoonmaaksters te willen hebben, want deze voldoen niet. U vertelt van de overnameverplichting, maar de klant geeft te kennen “niet geïnteresseerd te zijn in uw cao” en verbiedt de dames de toegang tot zijn gebouw.

Dan wordt het een juridische zaak, want u bent contractueel verplicht enerzijds de dames over te nemen en anderzijds het gebouw schoon te maken, maar niet met die dames. Ik heb Roy Odekerken, jurist bij facily LAW gevraagd een verhaal op te stellen over hoe dan te handelen, dus ik sla een stuk over. Die neemt ook praktijkvoorbeelden onder de loep. Ik maakte deze week zelf mee, dat bij de start op een school op de 1e werkdag een dame terug kwam op haar beslissing over te gaan.

Deze zaken komen meestal voor bij overnames tot 4 a 5 personen. Dat is dan ook de reden waarom SIEV pleit voor een ondergrens in artikel 38 van 4 personen of 40 uur per week. De reden is simpel aan te duiden. Bij dergelijke kleine contractwisselingen liggen er maar een paar zaken aan de wisseling ten grondslag: slechte kwaliteit, slechte communicatie of geen klik tussen de drie partijen (klant, smb en uitvoerende).

Onze cao zegt de klant niets. Waarom dan toch krampachtig vasthouden aan de overnameverplichting? Jan Kampherbeek van de CNV heeft ooit tegen mij gezegd, dat als er een dergelijke situatie zich voor zou doen wij hem moesten bellen. Hij zou dan met de klant gaan praten en overtuigen, maar ik kan het mij niet voorstellen dat een klant daar gevoelig voor zou zijn, al doet CNV dat met de beste bedoelingen. Je kunt toch niet een klant in zijn eigen gebouw hem de wet voorschrijven als er niets beschreven staat dat hij onder de werkingssfeer valt! En stel dat wij in de branche de hulp wel in zouden roepen van CNV, kunnen zij daar beter 1 of 2 fulltime krachten op gaan zetten, want die zijn dan wel even bezig.

Nee, de oplossing ligt simpeler. Stel onder de grens van 4 personen of 40 uur per week de verplichting buiten werking. Een ondernemen kan dan zelf in overleg met de klant uitmaken of hij wel of niet werknemers (m/v) overneemt. Geeft wel het nadeel dat mogelijk mensen zich benadeeld voelen, maar in dergelijke zaken is er altijd wel pijn.

Maurice Rutgrink,
voorzitter SIEV

Wat is jouw visie hierover? We nodigen SIEV-leden uitom te reageren op het forum onder de categorie Algemeen en dan onderwerp Nieuw blog online van de voorzitter: Overname personeel. Ben je geen lid van SIEV? Dan kun je jouw visie mailen naar: bestuursbureau@SIEV.info.