31 januari 2022

Overheid versoepelt quarantaineregels voor schoonmakers

Voor essentiële bedrijfsprocessen, zoals werken in de schoonmaakbranche, maakt de overheid per 26 januari 2022 een uitzondering voor quarantaine: een werknemer mag toch naar zijn/haar werk na nauw contact met iemand die besmet is met corona, of als de werknemer een huisgenoot met corona heeft. Wel moet de werknemer zelf geen coronaklachten hebben en negatief getest zijn. 

De werknemer en de werkgever moeten aan vier voorwaarden voldoen. 

  • Het gaat om werknemers die essentieel zijn voor de continuïteit van de organisatie. Zonder deze werknemer wordt de bedrijfsvoering ernstig belemmerd.
  • De werknemer kan niet worden vervangen.
  • De werknemer kan de functie niet vanuit huis doen.
  • Een werknemer blijft thuis bij een positieve test of bij klachten.

Wat moet u als werkgever doen?
Bedrijven met een OR of personeelsvertegenwoordiging
Voor grote bedrijven geldt dat de werkgever overlegt met en instemming nodig heeft van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over welke functies essentieel zijn. Verder maken werkgever en werknemers in goed overleg afspraken over welke bedrijfsprocessen essentieel zijn. En de werkgever neemt alle actuele risico’s, waaronder quarantaineregels en de eventuele gevolgen en mogelijke uitzonderingen, op in de risico-inventarisatie en -analyse (RI&E).

Bedrijven zonder een OR of personeelsvertegenwoordiging
Voor de meeste mkb-bedrijven geldt dat er geen OR is. Dan is het de bedoeling dat alle medewerkers op de hoogte worden gebracht en dat er duidelijke werkafspraken worden gemaakt over deze versoepeling van de quarantaineregels. Advies is om de afdeling HR ook als vraagbaak te gebruiken of wijs een collega aan die men kan benaderen voor vragen of bij twijfels wat te doen.

Lees via deze link de publicatie op de website van de Rijksoverheid over de voorwaarden, noodzakelijke afspraken tussen werkgever en werknemers, het melden van klachten over onveilig werk door werknemers en de SER-handreiking om verspreiding van corona te voorkomen.