25 januari 2021

Blog: OSB, gefeliciteerd met de omslag naar Schoonmakend Nederland

Namens mkb branchevereniging SieV, Schoonmaken is een Vak, feliciteer ik Schoonmakend Nederland met deze transitie. 2021 is bijna weer een maand oud en ik had nog de behoefte om dat digitaal te zeggen. Het is een grote stap om een vertrouwde naam te laten vallen en jezelf opnieuw uit te vinden en naar mijn mening getuigt dit van moed en realiteitszin. Want men roept vaak genoeg ‘never change a winning team’, maar dan sluit je de ogen voor wat er om je heen gebeurt.

Na het lezen van het nieuwe magazine Schoon zijn de verwachtingen hoog gespannen. Uiteraard verandert er weinig aan de mensen, maar met een nieuwe visie komt er ook een nieuw beleid. En dan moet ik vaststellen dat Schoonmakend Nederland ons als vereniging een aardige veer op de hoed zet als je de site en het magazine leest. Want OSB lag lekker vertrouwd in de mond en met de langere roepnaam komen ze meer in de buurt van onze naam.

Net als SieV zie ik dat zij nu meer en meer willen insteken op het mkb. Een trend die overigens al zo oud is als toen ik de eerste stappen in de branche zette en dat is al vele jaren. Het is fijn om te lezen dat juist het mkb als de motor van de schoonmaakbranche gezien wordt; iets wat wij al weten sinds onze oprichting in 2012. Want het was juist over de onvrede die er toen heerste dat SieV ontstond onder de mkb. Maar als ik mkb moet definiëren, kom je op veel begrippen uit. Wij hebben altijd duidelijk laten merken wat wij als onze doelgroep binnen het mkb zien, en dat zijn de bedrijven tot ongeveer € 20 miljoen, in combinatie met juist ook al die bedrijven tot € 1 miljoen. Die hebben specifieke interesses, concrete aandachtspunten en willen simpelweg kort kunnen schakelen met collega’s om kennis te delen of simpel een vraag te stellen. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Deze gemêleerde groep vraagt om een praktische en persoonlijke benadering die wij als branchevereniging willen bieden.

Inmiddels telt onze mkb-branchevereniging ruim 200 leden. Wie had dat ooit gedacht indertijd. Dat wij als branchevereniging nog steeds nieuwe leden mogen begroeten, is een pluim voor ons als bestuur maar ook als vereniging. Wil dat zeggen dat wij alleen bestaansrecht ontlenen door het leven van Schoonmakend Nederland zuur te maken of andersom? Dat is een grote fabel die ik snel deze wereld uit help. Waar nodig werken de besturen van deze verenigingen samen en blijven we altijd in gesprek. Wij houden de belangen van onze leden scherp in het oog en vandaar dat wij het ook oneens met elkaar kunnen zijn. Alleen maar mooi, want zonder wrijving, geen glans.

Wij van SieV varen duidelijk onze eigen koers, en deze koers betalen wij door de contributieopbrengsten van onze leden en sponsors. Vanuit die gedachte kunnen wij objectief met een gerust hart werken aan wat wij belangrijk vinden. En vanuit die kracht doen wij geen concessies aan leden. Onze contributie is vastgesteld door de ALV en dat blijft zo. Geen aspirant-lidmaatschap. Je wordt wel of geen lid, jouw omzet is relevant in welke contributiecategorie jij ingedeeld wordt en ieder bedrijf krijgt 1 stem (op holdingniveau indien noodzakelijk). Wij zijn van mening dat ieder lid even belangrijk is en dat ieder lid een even zware stem in het kapittel heeft. Juist dat maakt ons zo dat wij werken vanuit onze kracht.

Daarin verschillen wij van Schoonmakend Nederland. En dat is ook goed. Want nog even terug refererend aan de oproep vorig jaar om onderdeel te worden van hen zou dus de belangen van onze leden schaden. Juist doordat wij verschillen van opvatting, DNA en beleid kunnen wij zaken op tafel leggen en waar onze leden specifiek behoefte aan hebben. Daarnaast zoeken we dus heel bewust naar samenwerking op specifieke vlakken zoals het feit dat we vorig jaar de handen ineengeslagen hebben om samen covid-19 te beheersen. Juist daarin schuilt de kracht van samenwerking vinden wij en daarvoor ook de oprechte dankbetuiging aan Schoonmakend Nederland.

En ja, het is een feit dat SieV moet roeien met de riemen die ze heeft. Doordat wij financieel onszelf moeten bedruipen vanuit de contributie, pakken wij het kleinschaliger aan. Van ons geen radiospotjes of continue reclame-uitingen ed. Wel iedere maand een webinar met praktische onderwerpen, een forum voor leden voor alles wat zij nodig hebben, een professioneel Bestuursbureau met hart voor de leden en een bestuur wat zelf aan het roer van een onderneming staat en gewoon meehelpt de vereniging draaiende te houden. Goed te doen want ook zij worden dagelijks geconfronteerd met dezelfde zaken als haar leden. En ja, daar hoort ook het beantwoorden van diverse operationele vragen via de mail bij of het Op de koffie bij het bestuur, dat we elke 2 maanden houden via Teams.

Mkb-branchevereniging Schoonmaken is een Vak, de naam zegt al genoeg. Vanaf 2012 hebben wij duidelijk laten merken wie we zijn, waarvoor wij staan en waar we mee bezig zijn. Helder en transparant. Maar met de groei van de vereniging is de wens om serieus genomen te worden steeds groeiende. Wij praten nu zelf met partijen die wij van belang vinden of waar we samen mee op kunnen trekken. Met 230 leden uit diverse omzetcategorieën is allang duidelijk dat wij een herkenbare plaats hebben in de schoonmaakbranche.

Nogmaals wensen wij Schoonmakend Nederland alle succes met de naamsverandering en dat het mag bijdragen aan wat beide brancheverenigingen te bieden heeft zodat nog meer ondernemers in de schoonmaak ervan overtuigd raken dat aansluiting zoeken bij Schoonmaken Nederland of Schoonmaken Is Een Vak (SieV) van toegevoegde waarde is voor hun organisatie en medewerkers.

Namens het bestuur,
Maurice Rutgrink (voorzitter SieV)