28 oktober 2019

Blog: Is het Schoonmaakparlement representatief voor de branche?

Ik lees in de vakmedia dat er een nieuw Schoonmaakparlement is gekozen. De leden daarvan hebben ‘en passant’ ook gelijk een nieuwe regering gekozen. Zo maar een berichtje wat voorbij komt. Ik heb het gelezen en heb daar even over na moeten denken. Er worden grote woorden gebruikt in dit bericht. Parlement en regering vind ik woorden die een betekenis hebben, zeker in het democratische land als de onze, althans voor de meesten. Officieel is de definitie van een parlementaire democratie: een representatieve democratie waarbij de burgers via gekozen vertegenwoordigers in het parlement, de wetgevende macht, invloed hebben op het beleid.

Ik ben dus van mening dat een parlement democratisch gekozen dient te worden. Maar blijkens dit bericht is het exclusief voorbehouden aan leden van een vakbond. En deze gekozen vakbondsleden kiezen vervolgens zelf een regering. Leuke foto levert dat op, maar ik vraag mij af wie zij dan denken te vertegenwoordigen.

Het is al jaren zo dat het ledenaantal in de vakbond terug loopt. Daarnaast vertegenwoordigen zij in onze schoonmaakbranche slechts een minderheid. Ik denk zelfs dat zij maximaal 10% kunnen vertegenwoordigen als ik zo lees wat het ledenaantal in de schoonmaak betreft. Als zij dit al vertegenwoordigen! En die richten dan een parlement en regering op met straks ook nog een president en zij gaan er zonder meer vanuit dat branche en sociale partners hen serieus moeten nemen. Ik zou geen argument kunnen aanvoeren of bedenken waarom ik dit parlement en dito regering enige status of importantie dien te geven. Ja, vanuit de vakbond wordt hun rol erg overdreven en uitgelicht, maar het is en blijft een minderheid.

Als ik dan zie hoe deze vakbond met onze vereniging omgaat, dan wordt het lachwekkend. Op basis van ons ledenaantal dienen wij de belangen van ongeveer 10% van werkzaam personeel binnen de branche. Dus, verrassend genoeg evenveel als dit schoonmaakparlement. Desondanks weigert deze vakbond onze vereniging serieus te nemen. Daarbij stellen cao-partners ultimatums aan SIEV waar aan wij dienen te voldoen alvorens wij ergens wat kruimels mogen nuttigen. Ik zou daar graag de legitieme reden voor willen weten.

Ik denk dan in termen van “poets weder poets, u neemt mij niet serieus, dan neem ik u ook niet serieus”. En dat op basis van uw eigen argumentatie. Ik verwerp derhalve de status van zowel het schoonmaakparlement en/of regering. Daarbij wijs ik nadrukkelijk op het feit dat ieder schoonmaakbedrijf lid kan worden van onze vereniging. Het democratisch proces van dit schoonmaak parlement is nihil te noemen.

De oprichting van dit parlement is destijds meer een politiek statement geweest en in die gedachtegang kon ik me daar zelfs nog enigszins in vinden. Maar dit statement heeft zijn doel al lang gediend. Ik stel dat dit parlement en/of regering niet namens werknemers in de branche kan of mag spreken, maar uitsluitend voor haar eigen (vakbonds)leden.

En dan kom ik gelijk weer in een conflict, want binnen de sociale partners is er al een dame verkozen tot spreekbuis namens de vakbond. En laat deze dame zeer deskundig en ervaren zijn om haar direct te classificeren als de enige die recht van spreken heeft namens de leden van haar vakbond. Werknemers werkzaam in onze branche, of ze nu wel of niet lid zijn van welke bond of vereniging dan ook.

Op basis hiervan stel ik vast dat SIEV op zijn minst gelijkwaardig behandeld dient te worden als dit parlement of beter.

Maurice Rutgrink
voorzitter