2 januari 2019

Blog: Nieuwjaarwens 2019

Ik wil dit verhaal beginnen met iedereen de beste wensen over te brengen voor 2019.

Het jaar 2018 was in vele opzichten voor SIEV geen opvallend of bijzonder jaar. We hebben twee ALV’s gehad op bijzondere locaties. Het bestuur is nog steeds ongewijzigd. Er zijn wat leden afgevallen wegens overname, fusies of geen zin meer, maar SIEV groeide door. En we groeiden door tot we de magische grens van 200 leden bereikte. Op 19 februari 2018 heette ik schoonmaakbedrijf De Zwart facilitaire diensten welkom als 200e SIEV-lid, wat voor mij een bijzondere ervaring was. Bij de oprichting van SIEV mikten we ooit op 175 leden na 10 jaar. En daar is SIEV al naar 6 jaar in geslaagd.

De zaken die we ooit in 2012 bedachten, zijn al snel door SIEV opgepakt en verwerkt. Op vele terreinen hebben we grote stappen voorwaarts gemaakt. Ook bij de cao-onderhandelingen hebben we echt onze inbreng op tafel gelegd en besproken. En getuige het resultaat hebben de onderhandelaars namens de werkgevers echt wel gekeken wat wij hebben ingebracht .

Wat we nog wensen voor de toekomst?

Als vereniging moeten we constant alert zijn op de ontwikkelingen. SIEV heeft een aantal mensen bereid gevonden hun kennis, ervaring en visie te delen in een wat we nu Projectcommissie noemen. Deze mensen opereren geheel zelfstandig en denken na over de toekomst. Veelbelovend waarover zij denken, kan ik u zeggen. Het plan is ook om Regiodagen te organiseren: laagdrempelige bijeenkomsten die open staan voor iedere geïnteresseerde. Hier willen we graag laten zien wie onze leden zijn en wat we voor elkaar kunnen betekenen, in de breedste zin van het woord. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inhuren van mensen, het verhuren van machines en ook aan hulp of advies bij het opstellen van offertes.

Het sociale element versterken, dat is mijn wens voor 2019. Onze leden zijn gevestigd in ieder deel van Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Ik zou graag zien dat onze leden vaker op verschillende niveaus de samenwerking zoeken. Van hulp tot en met uitbesteding, van een kop koffie tot het bekijken van software. Ik zie nog veel kansen op dit gebied. Waarom zou een echtpaar hun kinderen niet eens een tijdje stage laten lopen bij een ander lid om daar te proeven aan het vak?

Op persoonlijk gebied, in mijn beleving zijn er maar enkele zaken écht belangrijk. Liefde, gezondheid en vertrouwen/zekerheid. Gelukkig mag iedereen dat zelf invullen, voor mij zijn dat mijn kernzaken.

Ik sluit af met mijn wens dat iedereen de rust vindt om dit komende jaar te werken aan een goede harmonie in het leven! Ik wens u het allerbeste toe.

Maurice Rutgrink
voorzitter SIEV