13 december 2017

Nieuw regeerakkoord

Nu de plannen van onze nieuwe regering bekend zijn, heeft de vakmedia daar al uitgebreid aandacht aan besteed. Maar helaas voor iedereen konden zij dat slechts op hoofdlijnen, omdat de plannen verdere bestudering, toelichting of zelfs uitwerking behoeven.  

Zo stuitten wij op een probleempje bij het terugbrengen van de ziekteverzuimperiode van 104 naar 52 weken. Op zich een hele grote stap in de goede richting, alhoewel wij het nog teveel vinden. Maar wat doet een werkgever op 1 januari 2018 als hij een werknemer (m/v) heeft die, zeg, zestig weken ziek is? Kan hij dan het UWV verzoeken om de loondoorbetaling over te nemen?  

Wij missen dus een overgangsregel in deze. Misschien vindt de lezer het gekriebel in de marge, maar stel dat u op 1 januari 2018 bij een nieuwe klant mag starten en u dient al het personeel onder de wet OvO over te nemen. Hoe dan om te gaan met een zieke werknemer die dus meer dan 54 weken ziek is, waarvan u het dossier niet kent, maar u wel geacht wordt als goed werkgever in te spannen bij re-integratie? 

En stel dat u de werknemer op de een of andere manier in bovenstaand voorbeeld uit dienst mag laten gaan. Dan dient u de werknemer in deze een transitievergoeding uit te keren op basis van het dienstverband. En stel dat de werknemer reeds 10 jaar op die locatie werkzaam was. U betaalt dan een vergoeding, terwijl de werknemer niet één dag voor u aan het werk is geweest. 

Aangezien hier geen jurisprudentie over is, kunt u het wel voor het gerecht brengen, maar dat gaat lang duren, vrezen wij. En stel dat na twee à drie jaar u in het gelijk wordt gesteld. Dan dient u een vordering wegens teveel uitgekeerde vergoeding en/of ziekengeld in bij de werknemer. En die heeft dat geld doorgaans ook niet op de plank liggen, en werkt niet meer bij u. 

Gaat u dan loonbeslag aanvragen bij de nieuwe werkgever? Als de persoon al werk heeft. Nee, het regeerakkoord is in eerste instantie leuk, maar wij voorzien wat hobbels op de weg…

Blijf aangehaakt voor regelmatige updates omtrent dit onderwerp.