12 juni 2019

Mkb’ers krijgen ondersteuning bij verzuimvraagstukken

Het was één van de hete hangijzers tijdens de cao-onderhandelingen eind vorig jaar: de administratieve druk voor mkb’ers die met ingewikkelde verzuimregels te maken hebben. In het onderhandelingsresultaat werd een oplossing beloofd en die lijkt nu dichtbij. Vanaf september komt er een helpdesk voor concrete vragen en ondersteuning bij administratieve lasten.

De problemen zaten met name in het verzuim in het tweede jaar en grijs verzuim. De papieren last die het met name kleinere mkb’ers veroorzaakte, zorgde voor problemen en ergernissen. Een nieuwe helpdesk moet soelaas bieden. Volgens Jeroen Veldboer, programmamanager CAO-projecten vanuit OSB, moet die desk in september starten. “Daar kunnen mkb’ers terecht met concrete vragen over verzuim, maar ook voor bijvoorbeeld ondersteuning bij het terugdringen van administratieve rompslomp. We zijn bezig om vanuit de branche een team samen te stellen die de helpdesk kan bemensen. Dat gaat dan om mensen vanuit de schoonmaakbedrijven.”

Een tweede wapen in de strijd tegen verzuimproblematiek is een expertteam dat wordt samengesteld. Dat team, met vertegenwoordigers uit de gehele branche, gaat onderzoeken welke thema’s er spelen in de sector en zoekt daar experts bij om te helpen met het vinden van oplossingen. Veldboer: “Dan kun je denken aan vraagstukken zoals de Arbo-wetgeving of gezond je pensioen halen.” Ook dit team zal naar alle waarschijnlijkheid in september beginnen met zijn werkzaamheden.

Bij de samenstelling van dat expertteam wordt ook branchevereniging SIEV betrokken. Er lopen momenteel gesprekken om de samenwerking gestalte te geven. SIEV heeft zich in aanloop naar de cao-onderhandelingen hard gemaakt voor meer ondersteuning bij administratieve lasten die mkb’ers ondervinden bij verzuimvraagstukken. Met name verzuim vanaf het tweede jaar en grijs verzuim verdienen de aandacht, volgens de vereniging. SIEV is blij met de stappen die nu gezet worden.

Om de achterban goed te informeren over actuele zaken is SIEV bezig met de organisatie van themabijeenkomsten. Deze zouden in de plaats komen van een regiobijeenkomst en plaats vinden tussen twee ALV’s. De eerste staat gepland voor september en heeft als thema ‘krapte op de arbeidsmarkt’. Experts op verschillende terreinen zullen aanwezig zijn om hun kennis te delen. De bijeenkomst is open voor zowel leden als niet-leden.

Ook het gespreksonderwerp van de tweede themabijeenkomst (in januari 2020) is al bekend, namelijk alles wat met ziekteverzuim te maken heeft. De details zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt.