5 januari 2022

Meeste stemmen gelden: de stellingen van 2021

In 2021 introduceerden we op de SieV LinkedIn-pagina een nieuwe soort posts: stellingen. Kort en krachtig. We polsen daarmee heel eenvoudig de mening van SieV-leden over bijvoorbeeld een actualiteit of ondernemerskwestie. Op basis van de uitslag trekt het bestuur haar conclusies en onderneemt actie. In 2021 plaatsten we 14 stellingen, waarvan 5 over de aanstaande cao. Welke stelling kreeg de meeste aandacht?

Meeste stemmers
In augustus ging het nieuws dat Lars (18) met gelakte nagels niet welkom is achter de kassa van Jumbo in Glanerbrug viraal. Jumbo Nederland steunde Lars in de ‘nagellakdiscussie’, maar hoe dachten SieV-leden over: in de schoonmaak moet het niet uitmaken of mannen nagellak op hebben? Op deze stelling is het meest gestemd en 75% van de stemmers was het met de stelling eens.

Opdrachtgevers
Voor de voortgang van het ondernemerschap legden we jullie ook stellingen voor over contracten en opdrachtgevers in relatie tot corona. Het is zorgwekkend dat slechts 20% van de gestemde SieV-leden geen negatieve contractaanpassingen heeft ondervonden door corona. Dus 80% heeft wél in volume contracten aan moeten passen. We nemen dit als bestuur zeer serieus en zullen dit tot aan de komende ALV in maart nader onderzoeken onder en bespreken met onze leden om te bepalen wat we hierin als brancheorganisatie kunnen betekenen.

Over de samenwerking met opdrachtgevers hebben 33% van de stemmers ervaren, dat deze beter is geworden en 67% dat de samenwerking niet is veranderd door de coronapandemie. Een andere ‘opdrachtgevers-stelling’: bij wie geef jij het aan als je merkt dat een opdrachtgever de Code Verantwoordelijk Marktgedrag niet volgt en jij daar nadelig door beïnvloed wordt? De uitslag: 50/50. De helft van de stemmers geeft dit aan bij de opdrachtgever en de andere helft bij de opdrachtgever én de Codekamer.

Actualiteit
In september werd de vaccinatievraag – Speelt de vraag medewerkers wel of niet gevaccineerd binnen jouw organisatie? – een maatschappelijke kwestie. Inmiddels valt steeds vaker het woord ‘vaccinatieplicht’. SieV houdt de ontwikkelingen rond het vaccinatiebeleid en mogelijke verplichtingen goed in de gaten. Overigens gaf 71% van de stemmers aan, dat de vaccinatievraag geen onderwerp van discussie binnen zijn/haar bedrijf is.

100%: ja
Over de nieuwe schoonmaak-cao zijn SieV-leden unaniem van mening: 100% vindt dat duurzame inzetbaarheid om je medewerkers gezond met pensioen te laten gaan aandacht verdient. Deze en de andere uitkomsten van onze peiling lees je in dit bericht op de SieV-website. Ook de stelling Wordt een facilitaire cao leefbaar en levert dat voordeel op voor de schoonmaakbranche? kreeg 100% ‘ja’-stemmers. Wat SieV wil bereiken met een cao op facility level, lees je in deze blog van voorzitter Maurice Rutgrink.

Heb je suggesties voor een stelling? Mail het SieV Bestuursbureau: bestuursbureau@siev.info.