2 juli 2020

Leidt corona tot geboortegolf?

Het geboorteverlof voor partners van vrouwen die een kind hebben gekregen is per 1 juli 2020 verruimd naar 5 weken verlof (per 1 januari 2019 was dat nog 1 week), op te nemen in de eerste 6 maanden na de geboorte van het kind. Mensen die van deze mogelijkheid gebruikmaken, krijgen via UWV een uitkering van 70% van het loon. Gelukkig komt de doorbelasting van het loon niet voor rekening van werkgevers, die momenteel toch al financieel flink geraakt zijn door de coronacrisis. Werkgevers kunnen namelijk voor deze werknemers bij UWV een uitkering voor de verlofperiode aanvragen.

Ondanks dat vrezen werkgevers wel voor uitval van een flink aantal mensen, nu verwacht wordt dat de lockdownperiode en het gedwongen thuiswerken tot een geboortegolf zullen leiden.

Zie ook het bericht dat deze week op Clean Totaal verscheen over dit onderwerp.

Meer informatie over de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) vind je HIER.