Laetitia Simonis

Trots dat ik per 21 november 2019 deel mag uitmaken van het SieV-bestuur!

Als ondernemend en enthousiasmerend persoon zie ik mijzelf uitstekend tot mijn recht komen als teamplayer. Want ik geloof dat er behoefte is aan iemand met een organisatorische en frisse blik die in staat is om de ingezette groei en professionalisering concreet verder te helpen samen als bestuur. Het mooie aan SieV vind ik dat het werk nog lang niet af is. Kortom werk aan én in de (schoonmaak)winkel!

Ik ben bevlogen en zoek proactief de aandacht voor het werk van SieV. Die begrijpt dat we als SieV een inspiratiebron zijn en dit brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Die snapt hoe belangrijk je netwerk, de maatschappij, de politiek en vooral ook het netwerken met andere organisaties zoals bijv. de OSB en de vakbonden en dat niet als een beperking maar als een uitdaging ziet. En zich ook niet uit het veld laat slaan bij de geringste tegenslag en telkens toch weer die lat hoog wil leggen samen in het bestuur.

De insteek voor mij is dat de leden optimaal gefaciliteerd worden. Dit met de wetenschap dat je ook moet roeien met de riemen die je hebt. Dat betekent ook resultaatgericht aan het werk om de benodigde efficiencyslagen te behalen als organisatie. En actief aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, samenwerking, vertrouwen en het durven aanspreken van elkaar. Dit betekent ook aandacht voor goede communicatie, naar elkaar luisteren én vooral van elkaar leren.

Waarom het enthousiasme om mijn steentje bij te dragen? Omdat ik verwacht dat de functie mij uitdaagt en dat ik veel met én vooral voor mensen mag werken, waarbij ik een combinatie mag maken tussen mijn zakelijke, commerciële en sociale insteek. En dat allemaal in mijn meest favoriete werkomgeving: de schoonmaakbranche!

In mijn rol als bestuurslid zal ik met name naast de algemene beleidszaken aandacht hebben voor o.a. de communicatie met zowel de leden intern als alle belanghebbenden extern in de breedste zin van het woord.