Detailhandel
Voor het eerst verdienen meisjes gemiddeld iets meer dan jongens. Dat komt vooral doordat vrouwen in de groep van 24 tot en met 29 jaar vaak bijklussen in de zorg of detailhandel, terwijl veel van hun mannelijke leeftijdgenoten in de horeca werken. Dat scheelt meer dan 2 euro per uur in salaris. Het valt FNV Jong op dat vier op de tien jongeren vinden dat zij door hun werkgever niet goed zijn geïnformeerd over hun rechten en plichten. Vaak weten zij niet wat voor contract zij precies hebben en wat de regels zijn ten aanzien van bijvoorbeeld pauzes en doorbetaling bij ziekte.

Bron: Nu.nl