Wie voor het hoogste salaris gaat, kan het beste een zomerbaan zoeken als schoonmaker. Met een uurtarief van gemiddeld 10,99 euro is dat het best betaalde vakantiewerk. Ook in de industrie, op kantoor en in de zorg liggen de lonen relatief hoog, met bedragen van rond de 10 euro per uur. Een baan in de kroeg of bij de boer levert het minste op, gemiddeld minder dan 7 euro per uur. Over de hele linie ligt het gemiddelde uurloon op 8,21 euro. Dat is 1,25 euro meer dan vorig jaar. Dat komt door schaarste, maar ook doordat jongeren vanaf 22 jaar sinds 1 juli niet langer genoegen hoeven nemen met het minimumjeugdloon. In de voorgaande drie jaren gingen de lonen juist omlaag.

Detailhandel

Voor het eerst verdienen meisjes gemiddeld iets meer dan jongens. Dat komt vooral doordat vrouwen in de groep van 24 tot en met 29 jaar vaak bijklussen in de zorg of detailhandel, terwijl veel van hun mannelijke leeftijdgenoten in de horeca werken. Dat scheelt meer dan 2 euro per uur in salaris. Het valt FNV Jong op dat vier op de tien jongeren vinden dat zij door hun werkgever niet goed zijn geïnformeerd over hun rechten en plichten. Vaak weten zij niet wat voor contract zij precies hebben en wat de regels zijn ten aanzien van bijvoorbeeld pauzes en doorbetaling bij ziekte.

Bron: nu.nl