Inventarisatie omzetgegevens

Via dit formulier geven SieV-leden hun gegevens door aan het SieV-Bestuursbureau. Met deze gegevens worden de contributie-categorieën voor 2022 bepaald.

Het SieV-Bestuursbureau garandeert volledige vertrouwelijkheid bij het in behandeling nemen van deze gegevens. Individuele gegevens van SieV-leden zullen nimmer met andere leden en/of bestuursleden worden gedeeld, maar puur worden gebruikt voor statistische doeleinden.

    * Verplichte velden