28 november 2018

Focus Inspectierapport SZW op aanpak misstanden schoonmaakbranche

 Clean Totaal bericht dat het inspectierapport Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gepubliceerd. Het betreft het jaarplan van 2019 en het meerjarenplan 2019 – 2022. In deze plannen wordt de schoonmaakbranche ook besproken.

De komende jaren zal de inspectie zich met name richten op schoonmaak van exterieur. In 2019 zal de problematiek in de schoonmaak van vervoersmiddelen en gebouwen worden geïnventariseerd, zodat er over de arbeidsproblematiek in deze categorie een effectieve aanpak kan worden geformuleerd voor het daarop komende jaar, 2020.

De inspectie zal onder andere kritisch gaan kijken naar oneerlijk werk, denk hierbij aan onderbetaling en het niet-naleven van wet en regelgeving. Vanwege de grote concurrentie in de schoonmaakbranche zijn er grote prijsverschillen in de branche. Het niet naleven van wet- en regelgeving zal door de inspectie dan ook nauwlettend in de gaten worden gehouden.

De Checklist Schoonmaak is ontwikkeld als communicatietool die moet bijdrage aan het tegen gaan van fraude.

Lees hier het hele artikel en kom ook meer te weten over het plan van aanpak om misstanden in de schoonmaakbranche tegen te gaan.