19 januari 2021

Houd rekening met avondklok

Al geruime tijd wordt er in ‘Den Haag’ gesproken om een avondklok in te voeren als extra maatregel in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. De (eventuele) invoering van een avondklok kan ook grote impact hebben op de schoonmaaksector. Als de avondklok wordt ingevoerd, dan geldt deze naar alle waarschijnlijkheid tussen 20.00 uur en 04.00 uur. In diverse gevallen worden er uitzonderingen gemaakt en mag men wel tijdens de avondklok naar buiten. Op basis van de huidige informatie zal ‘werk’, waaronder dus schoonmaakwerkzaamheden, net als zorgtaken en calamiteiten onder de uitzonderingen vallen.

Schoonmakend Nederland heeft de overheid gevraagd om voor alle werkzaamheden vrijstelling van de avondklok te geven. Inzet is een simpel systeem, met een makkelijk door de werkgever te downloaden verklaring. Ondanks dat er nog geen definitieve zekerheid is over de avondklok, adviseren wij bedrijven nadrukkelijk om alvast in kaart te brengen wie er gedurende de avondklok voor werkzaamheden de weg op moeten. De aanvraag voor deze uitzondering(en) moet, voor zover nu bekend, door de werkgever worden aangevraagd.

Vinger aan de pols
Zodra er meer duidelijkheid is over het wel of niet instellen van een avondklok, delen we de beschikbare informatie zo snel als mogelijk. Ook zullen we de consequenties voor onze sector in kaart brengen en geven we een advies over de noodzakelijke stappen die genomen dienen te worden.

Bron: Schoonmakend Nederland