30 januari 2019

Hoeveel uren moet een schoonmaker minstens per dag werken?

Stel je voor: je werkt als schoonmaker en je hebt een contract op oproepbasis. Je werkt gemiddeld 12 uren per week voor jouw baas, en je moet de ene keer in de ochtend, de andere keer in de middag en weer een andere keer in de avond werken. Je bent op zich tevreden over je werk en met jouw rooster, alleen je vindt het vervelend als je wordt opgeroepen om maar 1 of 2 uurtjes te werken, omdat je dan bijna net zo lang bezig bent om op je werk te komen als dat je daadwerkelijk aan het werk bent.

Mag je als werkgever in de schoonmaak van jouw werknemers vragen om deze korte diensten te werken? Of moet jij jouw werknemers altijd voor een minimum aantal uren per keer oproepen?

Er zijn voor schoonmakers twee bepalingen die iets zeggen over de minimale duur van een oproep. Deze bepalingen kun je vinden in het wetboek en in de CAO voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. In het burgerlijk wetboek (artikel 7:628a BW, voor als je je eens verveelt en zin hebt om het op te zoeken) staat dat iedere werknemer, waaronder dus ook schoonmakers, met een oproepovereenkomst (bijvoorbeeld een 0-urencontract) of arbeidsovereenkomst voor minder dan 15 uur per week het recht heeft om voor iedere keer dat hij komt werken ten minste 3 uur uitbetaald te krijgen. Voor werknemers met een contract voor minder dan 15 uren geldt deze regel alleen als zij geen vast rooster hebben, dus als zij bijvoorbeeld niet standaard iedere dinsdag en donderdag van 09:00 tot 12:00 uur werken. Deze bepaling is zogenaamd “dwingend recht”. Dit betekent dat je met jouw werknemer geen afspraak kan maken die hier vanaf wijken.

In de Cao voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf, in artikel 12, staat dat iedere werknemer in de schoonmaak recht heeft op (onder andere) diensten van minimaal 4 en maximaal 9 uur per dag. Daar is echter wel een voorwaarde aan verbonden, namelijk dat de werknemer “werkzaam is in een rooster waarbij zowel gedurende de daguren, avonduren als de nachturen werkzaamheden kunnen worden verricht” (dit staat letterlijk in de CAO). Overwerk telt daarbij niet mee. Dit betekent dat het recht op diensten van minimaal 4 en maximaal 9 uur per dag alleen geldt voor schoonmakers die zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts ingeroosterd kunnen worden. Werkt een schoonmaker bijvoorbeeld alleen overdag, dan heeft hij daar geen recht op.

De twee regels die hiervoor zijn genoemd, zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. Zij zijn bedoeld om een werknemer die geen zekerheid heeft over zijn werktijden of rooster, in ieder geval wel de zekerheid te geven dat als hij moet werken, dat het voor hem dan ook de moeite waard is. Hij kan dan ook zijn privéleven iets beter inplannen; hij weet dan bijvoorbeeld dat zijn baas hem niet in de ochtend een uurtje laat werken, hem vervolgens naar huis stuurt en dan in de namiddag weer voor een uurtje laat komen. Dat zou de baas namelijk minimaal twee keer 3 uur aan salaris kosten.

Dus, hoeveel uren moet je jouw werknemers in de schoonmaak minimaal per oproep laten werken? Om die vraag te beantwoorden moet je eerst kijken of jouw werknemer als oproepkracht beschikbaar is of dat hij een vast rooster heeft. Voor een oproepkracht geldt dat je hem per oproep minimaal 3 uren moet laten werken. Heeft jouw werknemer een vast rooster, dan hangt het er van af of deze werknemer alleen in een vast dagdeel (overdag, ’s avonds of ’s nachts) kan worden ingeroosterd of dat deze verspreid over alle dagdelen (overdag, ’s avonds en ’s nachts) kan worden ingeroosterd. In het eerste geval geldt er geen minimum aantal uren voor een dienst. In het laatste geval geldt, vanwege de CAO, dat iedere dienst ten minste 4 uur moet duren.

Als je nog verdere vragen hebt neem dan contact op met facily LAW door een e-mail te sturen naar: info@facilylaw.com of door te bellen naar: (085) 210 11 12.