8 oktober 2019

SIEV Bestuursbureau de verbindende motor

De ontwikkeling van een branchevereniging gaat niet altijd over rozen en zo heeft ook SIEV wat hobbels moeten nemen, maar sinds het bestuur sinds 2017 ondersteuning krijgt van bestuursbureau OBSD is er veel veranderd. “We worden volwassen.”

De groei van SIEV is de afgelopen jaren in een stroomversnelling terechtgekomen. Met inmiddels ruim 220 leden is de vereniging tot wasdom gekomen. Er is een actieve website waar leden in een afgeschermd gedeelte informatie kunnen vinden en met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Er worden ledenbijeenkomsten georganiseerd en het SIEV Keurmerk is een standaardbegrip in schoonmaakland. En bovenal, wie contact wil, belt een vast telefoonnummer en krijgt altijd direct iemand aan de lijn.

Achter de schermen
De mensen achter het SIEV Bestuursbureau zijn Mirjam en Roy Odekerken. Met z’n tweeën ondersteunen ze het SIEV-bestuur en dragen ze zorg voor een professionele organisatie rond SIEV. Zo worden bestuursbesluiten bijgehouden, vergaderingen genotuleerd en algemene ledenvergaderingen georganiseerd. Allemaal van groot belang voor een organisatie als SIEV, omdat het bijdraagt aan de groei in leden, maar ook in de groei van professionaliteit.

Mirjam en Roy blikken zelf ook tevreden terug op de afgelopen twee jaar. “Toen het bestuur ons benaderde, omdat ze wilden professionaliseren en ons vroeg om hen daarbij te ondersteunen, hebben we eerst aan de bereikbaarheid gewerkt. Er kwam een vast telefoonnummer waar leden in de meeste gevallen direct antwoord op hun vragen konden krijgen en er kwamen e-mailadressen. En we merkten al snel dat leden dat prettig vonden.”

Begin van groeiversnelling
Volgens Mirjam en Roy is dat het begin geweest van een groeiversnelling bij SIEV. “Die groei heeft drie oorzaken”, stelt Roy nu. “Namelijk de verbeterde zichtbaarheid, een ruimer aanbod aan diensten en Keurmerk Nederland die enorm meehielp met het vergroten van de naamsbekendheid van SIEV. Als het om zichtbaarheid gaat, is er al veel verbeterd. Kijk bijvoorbeeld naar de website waar veel informatie te vinden is en het forum, speciaal voor leden. Je ziet dat de bereidheid om elkaar te helpen erg groot is, bijvoorbeeld als er eens een opdracht in een andere regio uitgevoerd moet worden en iemand heeft onvoldoende personeel om dat uit te voeren. Dan is het fijn dat er leden zijn die bij kunnen springen.”

Feedback en verder
Naast het forum zijn er op het ‘intranet’ van SIEV ook templates te vinden met standaarddocumenten voor bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst. Mirjam: “Bovendien bundelen we alle vragen die we krijgen, zodat we antwoorden sneller paraat hebben als anderen ons benaderen met dezelfde vraag. Dat werkt een stuk efficiënter.” De feedback die Mirjam en Roy krijgen, versterkt hun idee dat ze op de juiste weg zijn. “Zowel tijdens de ALV’s als tijdens de gesprekken die we over de telefoon voeren, horen we veel feedback waarmee we blij zijn en waarmee we verder kunnen naar de toekomst. Daarnaast is er voortdurend contact met het bestuur om de lopende zaken scherp te houden. En over een poosje hebben we een evaluatiemoment en kijken we waar we staan en hoe we ons verder willen ontwikkelen.”