1 december 2021

Eindelijk weer een live ALV: SIEV en leden blikken terug en vooruit

SieV-bestuursleden en leden blijken bouwers, ondernemers die zich met hart en ziel samen inzetten. De algemene ledenvergadering op 9 november bevestigde dat. De deelname van SieV aan de Codekamer en aan de Klachtencommissie, de aankomende oprichting van het vierde loket – het Opleidingenloket, het voor SieV-leden afgesloten inkoopvoordeel van de Nocore-software voor een zorgeloze boekhouding, ledenbinding door onder meer een warm welkomstpakketje, een bestuursheisessie over de aanstaande wet Bestuur en toezicht rechtspersonen (WTBR), de inzet voor het met SieV-leden opgebouwde Witboek Cao, de 4 meest gestelde vragen aan het SieV Cao-loket door The Legal Company, de gesprekken met onder andere de nieuwe directeur van de RAS, de FNV en Schoonmakend Nederland in aanloop naar de nieuwe schoonmaak-cao. Die laatste liep helaas vanwege het gebrek aan constructie op niets uit. Het raakt het bestuur dat SieV weer niet aan de cao-onderhandelingstafel zitting mag nemen. De 2 uur durende ALV was een informerende, inspirerende en interactieve ledenbijeenkomst, waarin veel onderwerpen, actualiteit, uitdagingen en praktijkervaringen serieus en met een lach de revue passeerden. 

De aanwezige SieV-leden namen veel beslissingen, zoals een goedkeuring van de notulen van 14 april 2021, een kleine verhoging van het lidmaatschap, een statutenwijziging over het aspirant-lidmaatschap en een akkoord op de begroting voor 2021 en 2022. Wat verder ter tafel kwam?

Branchewerkgroepen
Antoine zit sinds deze zomer namens SieV in de Codekamer, de bewaker en het toeziend oog op de naleving van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Een van de subcommissies is de Klachtencommissie, waarvan Laetitia nu deel uitmaakt: “Bij de Klachtencommissie kun je een klacht indienen als je je als ondernemer in een offertetraject onheus behandeld voelt. Klanten en schoonmaakbedrijven zijn vertegenwoordigd, maar enkel leden van Schoonmakend Nederland, nog geen SieV-leden. Om die reden ben ik in deze commissie gestapt”, legt Laetitia uit.

Marktpartijen
De reden waarom het bestuur veel tijd steekt in gesprekken met marktpartijen als de RAS, is uit politiek oogpunt en voor relatiebouw. Laetitia legt uit: “Projecten als het Mobiliteitscentrum Schoonmaak lopen via Schoonmakend Nederland, maar alle schoonmaakorganisaties betalen wel RAS-premie. Dat SieV in dergelijke initiatieven geen vertegenwoordiging heeft, kan dus niet.”

De RAS bouwt met een werkgroep ICT, waarvan Laetitia nu wel deel uitmaakt, aan een app voor schoonmaakmedewerkers. “In die app kunnen schoonmakers informatie over bijvoorbeeld hun diploma’s vinden, maar ook vitaliteitstips, informatie over de cao of eerder stoppen met werken. Schoonmaakbedrijven worden gevraagd om mee te doen aan de pilot. Naar verwachting gaat de app begin volgend jaar uitgerold worden en kunnen medewerkers zich opgeven via het Bestuursbureau.

SieV blijft zelfstandig
Maurice refereerde aan de gesprekken met Schoonmakend Nederland, de branchevereniging die nagenoeg een gelijk aantal leden als de SieV telt: “Na drie keer zijn we gestopt, omdat er geen stappen werden gezet. Je hoort met elkaar te praten en niet over elkaar. We hebben ons Witboek Cao niet bij Schoonmakend Nederland ingediend, we hebben het witboek wel gepubliceerd. We hopen de onderhandelaars daarmee onder druk te zetten en te laten blijken dat wij ook meetellen.”

Dat Schoonmakend Nederland SieV over wil nemen en organisatorisch onder zich wil hangen, is wellicht bekend, maar ook daarover is Laetitia duidelijk: “We zijn verantwoordelijk voor jullie. We hebben in de tien jaar die die we bijna bestaan hard gewerkt en heel veel bereikt. Als bestuur willen we ons met droge ogen voor jullie in kunnen blijven zetten. Wij hebben een andere doelgroep, de mkb’ers. Twee brancheverenigingen kunnen prima naast elkaar bestaan, net als FNV en CNV.”

Aspirant lidmaatschap
Penningmeester Antoine schetst de aanwas van nieuwe leden, bedrijven die zich gedurende het jaar aanmelden, en legt de aanwezige SieV-leden de vraag voor: “Kunnen we startende bedrijven als aspirant lid toe laten? Ze kunnen gebruikmaken van al onze ledenvoordelen, maar hebben geen stemrecht op de ALV en kunnen niet het SieV-Keurmerk behalen. Aspirant leden kunnen op een laagdrempelige manier tot onze branchevereniging toetreden, sfeer proeven en kennismaken.”

De aanwezige leden stemmen in met een bedrag van € 250 voor een (deel van het) jaar aspirant-lidmaatschap. Een ander voorstel is een statutenwijziging, die de aanwezige leden akkoord bevinden: “Ons voorstel is een lidmaatschap van minimaal 2 jaar. Dit is ontstaan vanuit de verwarring rond het SieV-Keurmerk, wat leden drijft om tijdelijk lid van SieV te worden”, legt Antoine uit. Deze twee stappen – aspirant en duur lidmaatschap – brengen SieV verdere groeimogelijkheden en stabiliteit.

SieV bouwt
Het SieV Cao-loket, het Schuldsaneringsloket en het Verzuimloket krijgen een aanvulling: het Opleidingenloket. Laetitia: “Ik ga met deze drie opleiders – Carling Opleidingen, Zuiver Schoonmaakopleidingen en Studie Plan Nederland – in gesprek over opleidingsmogelijkheden specifiek voor de kleinere schoonmaakbedrijven. Vaak hebben zij maar 1 of 2 medewerkers voor een training. Dit kunnen we samen oplossen door combinatiegroepen te maken en doordat een SIEV-lid zijn locatie ter beschikking stelt.”

Branchevereniging SieV heeft diverse projectcommissies, zoals inkoop, keurmerk, cao, redactie en een grotebedrijvencommissie. “Met inzet, enthousiasme en nadenken komen we een heel eind. Gaan we hiermee door? Heb je ideeën? Draag ze aan en stap in. Niet iedereen kan elkaar treffen maar overleggen kan wel en iets bereiken ook”, enthousiasmeert Laetitia. “Waar hebben jullie behoefte aan?”, vult Maurice aan. En hij daagt uit: “We kunnen meer als jullie het ons vragen. Hebben we iets niet? Dan gaan we zoeken.

Over tien jaar SieV gesproken…
Op 16 maart 2022, de datum waarop de volgende ALV plaatsvindt, neemt Maurice afscheid als voorzitter. Een dag na de ALV verscheen dit interview in Clean Totaal: Straatvechter Maurice Rutgrink draagt voorzitterschap over. “Na 10 jaar wordt het tijd voor een nieuwe voorzitter”, durft Maurice tijdens de ALV te stellen. “Ik heb het altijd graag gedaan, maar doe nu een stapje terug en geef het stokje graag over.” Maurice blijft verbonden als lid van SieV en doet een oproep om te solliciteren op de functie van voorzitter of op een andere bestuursfunctie, want uitbreiding van het bestuur is hard nodig. “Solliciteren is ook voor een werkgever weleens leuk”, grapt een lid.

Via deze link vind je de oproep. En tot slot voor je agenda:

save the date: woensdag 16 maart 2022 bij Numatic in Alphen aan den Rijn