Wat is de oorsprong van de eindejaarsuitkering? Waarom stijgt deze ieder jaar? Waar was de eindejaarsuitkering ooit voor bedoeld? Het SieV-bestuur legt het uit.

Wat is een eindejaarsuitkering?

Dit is een uitkering op basis van een percentage van het brutoloon, die meestal in de maand december wordt uitbetaald. Het gaat vaak om een percentage afhankelijk van de branche waarin je werkt. Op dit moment geldt voor de schoonmaakbranche 4,2%, oftewel: ongeveer een half bruto maandloon.

Berekening

De eindejaarsuitkering wordt berekend over het brutoloon van de werknemer. Dat betekent dus dat overuren en dergelijke ook worden meegenomen in deze berekening.

Is het een wettelijk recht?

Nee, het is geen wettelijk recht maar een opgebouwd cao-recht. Precieze voorwaarden vind je terug in de Cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.

Voor welke werknemers?

Een werknemer komt in aanmerking voor de eindejaarsuitkering in enig jaar als hij/zij tenminste 6 maanden onafgebroken in dienst is bij een werkgever.

Loonheffing

Omdat de eindejaarsuitkering een vorm van loon is, moet de werkgever loonheffing betalen. Hiervoor wordt het bijzonder tarief berekend, wat ook voor vakantiegeld wordt gehanteerd.

Is de eindejaarsuitkering een 13e maand?

Nee, een 13e maand is een vast gegeven en gelijk aan de eerste 12 maanden. Een extra maandloon dus. Een eindejaarsuitkering is een deel van het brutosalaris, die in de schoonmaak-cao is vastgelegd. Over deze uitkering wordt geen pensioen of vakantietoeslag opgebouwd; het is een extra uitkering.

Geen wettelijke verplichting dus

Van de afgelopen schoonmaak-cao’s is de bepaling van de eindejaarsuitkering al lange tijd onderdeel. Dus heet dat een verworven recht. Dat betekent dat een werkgever conform de schoonmaak-cao verplicht is om deze uitkering volgens, en in overeenstemming met het artikel, te berekenen en uit te keren.

Uitbetalen wanneer?

In de schoonmaak-cao staat dat een werkgever de eindejaarsuitkering voor 15 december dient uit te keren aan de werknemer die hiervoor in aanmerking komt. Bij ontslag of vertrek krijg je deze uitkering naar rato.

Visie van SieV

In onze visie over de nieuwe schoonmaak-cao hebben we opgemerkt, dat we niet tegen deze uitkering zijn, wel zijn we tegen het stelselmatig verhogen van deze uitkering. Ooit hebben we gevraagd om deze uitkering niet boven de 3% uit te laten komen om het als een extraatje te houden. Het is nu 4,2% en dat vinden wij wel veel.

In een uitspraak van Frank Knauf, adviseur beloning, functiewaardering en arbeidsvoorwaarden bij de Vakcentrale FNV gedaan op 14 maart 2018 op www.xperthactueel.nl, staat duidelijk te lezen, dat werknemers “vooral gebaat zijn bij een duidelijk salarissysteem met vaste schalen en niet te veel periodieken”.

Wij zijn het daar mee eens. Maar nu vakbonden oproepen tot verhoging met € 100 bruto (FNV) of verhogen van het minimum uurloon tot € 14,00 per uur, plus daarbij 8% vakantiegeld en dus ook 4,2% eindejaarsuitkering, komt het mij voor of men bezig is de kip met de gouden eieren te slachten. Dit is niet meer te verkopen aan klanten (en kan dus ook niet doorbelast worden) als je bedenkt, dat daar de werkgeverslasten en kantoorkosten overheen moeten. Als kengetal hanteer ik voorzichtig het getal van 1,75, waardoor het uurloon zonder winst al op € 24,50 uitkomt. Kortom, dit zijn stappen die je nergens nog kunt rechtvaardigen, mede gelet op de loonontwikkeling en in de afgelopen 10 jaar waar de schoonmaakbranche forse stappen heeft gezet.

Conclusie

Is dat wij als mkb-branchevereniging zeggen dat dit verworven recht nu eenmaal bestaat, wij dit niet boven de 3% willen laten komen. En het was ooit bedoeld als een extraatje, maar nu begint het steeds meer op een 13e maand te lijken; de eindejaarsuitkering loopt namelijk parallel aan de opbouw van het vakantiegeld. En een werknemer bouwt het naar rato op, ook al vertrekt hij/zij bijvoorbeeld in juni.

Doordat het een bijzondere beloning is, houdt de werknemer er bijzonder weinig aan over. Tenzij de werkgever het nog kwijt kan in de fiscale uitruil en dan zoveel mogelijk deze uitkering netto uitkeert als reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.

Namens mkb-branchevereniging Schoonmaken is een Vak,

Maurice Rutgrink

voorzitter SieV