19 augustus 2021

De (on)zin invoering wassteel timer app en regelgeving

De wassteel timer app is onlangs door Schoonmakend Nederland geïntroduceerd om vast te leggen hoe lang met de wassteel wordt gewerkt, maar is niet iedere ondernemer blij met de invoering. Het zou oneerlijk werk in de hand werken en oneerlijke concurrentie veroorzaken.

Werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft de wassteel timerapp ontwikkeld. Het betreft een app waarmee je mobiel vastlegt hoe lang en op welke hoogte je op een dag met de wassteel (ook wel tuckerpool/telewash genoemd) werkt, zonder dat dit tot ergonomische problemen voor de medewerkers leidt. Deze regeling is een onderdeel uit de Arbocatalogus. Als uitvloeisel heeft Schoonmakend Nederland afspraken gemaakt met de Inspectie SZW. Deze overheidsinstelling controleert en beboet zo nodig bij overtreding van de nieuwe regelgeving.

Zinvol of niet?
Niet een ieder beschouwt de invoering van de app en de nieuwe regelging, met name binnen het glazenwasserijsegment, als een noodzakelijk dan wel eerlijk of zinvol instrument. Integendeel, termen als rechtsongelijkheid, onhaalbaarheid, proefproces en oorzaak voor oneerlijke concurrentie worden inmiddels gebezigd. Een ondernemer vraagt zich af of de overregulering aan regeltjes wel past bij de brancheorganisatie en zelfs in hoeverre een branchelidmaatschap van toegevoegde waarde is. Het beperkt de ondernemer namelijk in zijn ondernemerschap.

Klik hier voor het artikel van CleanTotaal.