De 4 vakmedia publiceren het SIEV-visie artikel

In de vakmedia en op de socials is het interview met SIEV-voorzitter Raymond Kouwenberg volop gepubliceerd en gedeeld. Aanleiding van het interview zijn de complexe maatschappelijke uitdagingen, tijdelijke oplossingen, ontbrekende visie en verantwoordelijkheid met verdeeldheid tot gevolg. Hoe kunnen we dit voorkomen? Raymond geeft suggesties en een handreiking.

Schoonmaakjournaal: https://schoonmaakjournaal.nl/actueel/visie-en-verantwoordelijkheid-ontbreken-verdeeldheid-neemt-toe

Service Management: https://servicemanagement.nl/sector/kouwenberg-siev-verdeeldheid-schoonmaakbranche-neemt-toe (andere titel)

Schoonmaak Nederland: https://www.schoonmaaknederland.nl/siev-raymond-kouwenberg

Clean Totaal: https://www.cleantotaal.nl/opinie/visie-en-verantwoordelijkheid-ontbreken-verdeeldheid-neemt-toe/