Brancheorganisatie OSB heeft een landelijk coördinatiepunt in het leven geroepen om schoonmaakbedrijven bij te staan bij alle consequenties van het coronavirus. Het biedt ondernemers, medewerkers en overheid informatie, advies en oplossingen en verbindt de verschillende partijen om snel te kunnen schakelen als de omstandigheden daar om vragen.

Omdat SieV en OSB hierin een gezamenlijk belang in hebben, wordt SieV hierin ook meegenomen en mogen SieV-leden hier ook gebruik van maken.

OSB brengt een aantal keren per week een nieuwsbrief uit, welke middels onze eigen nieuwsbrief-tool aan alle SieV-leden doorgezonden wordt. Zo weten wij zeker dat al het nieuws onze leden bereikt.

Hieronder staat de link aan naar de nieuwsbrief die op 11 mei 2020 is verschenen:

LINK NAAR NIEUWSBRIEF