Rinie Mekes

De inkoopcommissie

Deze commissie zorgt voor een goed pakket aan kortingsmogelijkheden voor de leden. Met een sterk groeiend aantal leden biedt SIEV niet alleen een goed volume voor elke leverancier, maar op die manier geven we ook iets terug aan de leden. Belangrijke criteria zijn dat de leveranciers iets bijdragen aan het werkveld van de schoonmaak- en glasbewassingsbedrijven die samen SIEV vormen. Leveranciers die denken van toegevoegde waarde te zijn mogen zich melden bij de heer Rinie Mekes via inkoop@SIEV.info.

Laat zo zorgvuldig mogelijk uw contactgegevens daarbij achter en de commissie neemt contact met u op. Ook leden die vragen hebben kunnen zich op dit mailadres melden.
Leden die interesse hebben in het ledenvoordeel pakket, kunnen op SIEV Intranet alle bedrijven waarmee SIEV afspraken heeft terug vinden.

Op dit moment zijn er afspraken gemaakt met leveranciers in de volgende segmenten:

  • Groothandels
  • Hoogwerkers
  • Opleidingen
  • Keuring bedrijven
  • Pay roll
  • Verzekeringen

Huub van Helden

De keurmerkcommissie

Met een uniek en onafhankelijk keurmerk toont SIEV haar betrokkenheid bij het ambacht. Maximale transparantie en openheid zijn de kenmerken van dat keurmerk. En al is Keurmerk Nederland de onafhankelijk uitvoerend partij, de keurmerkcommissie blijft wel voortdurend de kwaliteit van haar keurmerk toetsen aan de wensen van de huidige tijd.

Meer weten over het keurmerk? Neem contact op met de heer Huub van Helden via keurmerk@SIEV.info.

De redactiecommissie

Nieuws te vermelden voor de leden? Een unieke mijlpaal bereikt in uw bedrijfsvoering? Interessant nieuws te melden uit de branche? De redactiecommissie beheert de website en de social media van SIEV en kan u helpen ‘zichtbaar’ te zijn. Ook hier geldt: het nieuws dient te passen bij het werkveld van SIEV en dient bij te dragen tot meer informatie en betrokkenheid voor de SIEV-leden. U kunt uw ideeën en inbreng mailen naar redactie@SIEV.info.

Maurice Rutgrink

Maurice Rutgrink

De cao commissie

Deze commissie richt zich zoals de naam aangeeft op alles wat de CAO voor schoonmaak aangaat. Alhoewel SIEV op dit moment geen cao partner is maar adviseur, blijven wij de belangen van het MKB onder de aandacht van de cao partners brengen. Naar onze mening lopen de belangen van het groot bedrijf niet altijd parallel aan die van het MKB. Maar ook voor vragen over de uitwerking van de CAO is bij ons in goede handen. Mail de heer Maurice Rutgrink via cao@SIEV.info.

U kunt deze commissie ook benaderen voor meldingen omtrent inbreuk op het gebied van CAO zaken, de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, Arbo en Milieu en aanbestedingen.

De Grote Bedrijven commissie

Leden met een omzet boven de 1 miljoen worden door SIEV aangemerkt als Grote Bedrijven. Deze bedrijven hebben andere zaken op de agenda staan als mkb bedrijven. Daarnaast hebben zij veel ervaring op tal van gebieden waardoor zij de kleine(re) leden kunnen voorzien van veel nuttige informatie.

De commissie richt zich zoals de naam aangeeft op alles wat Grote Bedrijven aangaat. De leden van deze commissie hebben een eigen agenda en vergaderen een aantal keer per jaar over de onderwerpen die hen na aan het hart liggen of waar het bestuur hen verzoekt input cq feedback over te geven.

Deze commissie is te bereiken via grotebedrijven@SIEV.info.

Ereleden

Mevrouw Pieta Hoogvliet – de Vormer is op 13 april 2017 benoemd als ere-lid van de vereniging. Pieta was een van de initiatiefnemers en mede oprichter van SIEV en tot op genoemde datum lid.

Pieta is naast mede oprichter ook drie jaar Penningmeester geweest binnen de vereniging.

Bovenstaande commissies worden uitgevoerd door onze eigen leden. Mocht er in de toekomst behoefte zijn aan een commissie Food of IGK, als bestuur staan wij er altijd voor open. In overleg kunnen wij de parameters van de commissie bepalen.