SIEV commissies

Mkb-branchevereniging Schoonmaken Is Een Vak (SIEV) heeft diverse commissies aangesteld om voor haar leden een bepaalde taak uit te voeren of een specifiek deel van het doel van de branchevereniging na te streven.

SIEV Keurmerkcommissie

De SIEV Keurmerkcommissie houdt zich bezig met het beheer en de innovatie van het SIEV Keurmerk en onderhoudt het contact met het uitvoerende bedrijf. Uiteraard blijft de keurmerkcommissie voortdurend de kwaliteit van het SIEV Keurmerk toetsen aan de wensen van de huidige tijd.

SIEV Cao-commissie

De SIEV Cao-commissie richt zich, zoals de naam al aangeeft, op alles wat de cao voor schoonmaak en glazenwasserij aangaat. SIEV is nog geen cao-partner aan de onderhandelingstafel, maar neemt de rol van adviseur op zich om zodoende de belangen van het mkb onder de aandacht van de cao-partners brengen.

SIEV Ereleden

Pieta Hoogvliet–de Vormer is op 12 april 2017 benoemd tot erelid van SIEV. Pieta was een van de initiatiefnemers en mede-oprichter van onze mkb-branchevereniging Schoonmaken Is Een Vak (SIEV), was gedurende 3 jaar penningmeester en is nog steeds lid.

Maurice Rutgrink is op 16 maart 2022 benoemd tot erelid van SIEV. De grondlegger, kartrekker en voorzitter van 10 lange en intensieve jaren Schoonmaken Is Een Vak verdient deze titel én een bijzonder cadeau.

Alle SIEV-commissies zijn ontstaan door wensen van onze leden. Zij zijn het die zich inspannen voor de uitvoering van de SIEV-commissies. En dat is wat onze mkb-branchevereniging typeert: samenwerking, belangenbehartiging en kennisdeling. Heeft u ideeën of suggesties voor een commissie? Laat het het SIEV Bestuursbureau weten: bestuursbureau@siev.info.