8 april 2022

Check, check, dubbel check: wees alert op EU ID-bewijs en illegale tewerkstelling

Een Europees identiteitsbewijs hebben en toch illegaal werken? Het kan en het gebeurt, ervaart de Nederlandse Arbeidsinspectie. Als werkgever mag u alleen arbeidskrachten laten werken van wie u de identiteit kent en die in Nederland mogen werken. Aan deze ‘verificatieplicht’ moet u altijd voldoen, voordat u iemand voor u laat werken. De Arbeidsinspectie werkt aan gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Marcel Keijzer, projectleider programma Schoonmaak van de Nederlandse Arbeidsinspectie, legt ons de misverstanden over Europese ID-bewijzen uit.

“Er bestaat een misverstand dat mensen met een ID-bewijs die in Europese landen is afgegeven, ook in Nederland zouden mogen werken. Het betreft vaak werknemers die uit Afrika afkomstig zijn én de Nigeriaanse, Ghanese of andere nationaliteit hebben. Dit staat op het ID-bewijs vermeld. Veelal zijn het Italiaanse ID-bewijzen, maar het kunnen ook ID-bewijzen uit andere landen zijn. Mogelijk is sprake van onwetendheid of onoplettendheid, of een combinatie. Of het gaat ‘in de haast’ verkeerd, of bewust of onbewust.”

Forse boete
Klopt het ID-bewijs niet en wordt er illegaal gewerkt? “De rekening is fors, ook voor de opdrachtgever van het schoonmaakbedrijf. Als werknemers bij diverse opdrachtgevers werken, dan betekent dit een meervoudige boete. Een ander vervelend gevolg is vaak het gezichtsverlies van het schoonmaakbedrijf richting opdrachtgever(s). Het lidmaatschap van een branchevereniging is toch een belangrijke indicatie dat je je zaken op orde hebt.”

Hulpmiddelen
De Nederlandse Arbeidsinspectie is bezig om een filmpje te maken over EU ID-bewijzen. Doel is om werkgevers te attenderen op het belang van het controleren van de nationaliteit van werknemers. De Arbeidsinspectie biedt u al een hulpmiddel: het stappenplan verificatieplicht. Dit zijn 4 stappen om de identiteit van uw arbeidskrachten te controleren en onderzoeken of zij in Nederland mogen werken.