5 december 2016

Bidbook Cao van SieV

Ook al is SIEV nog niet doorgedrongen tot aan de onderhandelingstafel voor de nieuwe cao, dat wil niet zeggen dat SieV geen mening heeft over de nieuwe cao. Daartoe heeft SieV een bidbook opgesteld. In dat bidbook staan diverse wensen die SieVnamens haar leden in zou willen brengen.

De inhoud van dit bidbook is op hoofdlijnen wel bekend bij die andere branchevereniging, OSB. Op bestuurlijk niveau is er overleg en SieV heeft uit hoofde van haar bestuur haar kernpunten ingebracht. Wat men met die kernpunten doet, is tot nu toe niet duidelijk.

Omdat de onderhandelingen over de nieuwe cao nog in het beginstadium zijn, heeft SieV besloten het bidbook zelf nog niet openbaar te maken. Ondertussen bouwt SieV verder aan haar hard groeiende branchevereniging. Geïnteresseerden kunnen zich eventueel melden via het contactformulier.