Het bestuursbureau van SieV wordt gevoerd door A Solution. Anita Buitenman is het eerste aanspreekpunt voor SieV-leden. A Solution uit Utrecht richt zich o.a. op ondersteuning voor branche- en belangenverenigingen, zoals SieV.

Wij zijn ervan overtuigd dat ondersteunend personeel voor bedrijven, alsook voor verenigingen, van essentieel belang is en blijft. Immers, de organisatie zal toch een administratie en archief moeten onderhouden. Daarnaast zijn er vele zaken die geregeld moeten worden. Als dit door mensen uit de corebusiness moet worden gedaan, wordt het veelal niet met dezelfde efficiëntie gedaan dan wanneer een ondersteuner deze taak op zich zou nemen.

Vanaf 2020 voert A Solution het bestuursbureau voor SieV, waardoor SieV via één vast aanspreekpunt te bereiken is.